5. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten_liike-ja hallirakennukset

5. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten_liike-ja hallirakennukset