6. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten_talousrakennukset

6. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten_talousrakennukset