Voimalaitos.

1.3.2024 - Energiakauppa toteutunut – kauppahinta nousemassa ennakoitua suuremmaksi

Kaupunginvaltuuston 20.3.2023 tekemän valtuutuspäätöksen mukaisesti Mikkelin kaupunginhallitus teki 6.11.2023 päätöksen, että kaupunki myy 49 prosenttia Etelä-Savon Energia Oy:stä abrdn plc:lle. Perjantaina 1.3.2024 kauppa sai lopullisen sinettinsä closing- eli täytäntöönpanotilaisuudessa, kun […]

Esen laitosaluetta Pursialassa.

18.10.2023 - Investoinnit sähkökattilaan ja vetytalouteen mahdollistavat polttamisen vähentämisen lämmöntuotannossa ja vähentävät CO2-päästöjä Mikkelissä

Sähkökattilainvestointi on osa Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) hiilineutraaliusstrategiaa, jolla tähdätään fossiilisten polttoaineiden, lähinnä turpeen, korvaamiseen kokonaan uusiutuvasti tuotetulla lämmöllä. ESE:n hallitus on aikaisemmin tehnyt päätöksen luopua turpeen poltosta lähivuosina. Energiantuotanto […]

Ilmakuva voimalaitoksesta.

17.3.2023 - Varoitus heikosta jäästä Pursialan edustalla

Mikkelissä Pursialan voimalaitoksen edustalla Saimaan jää on saattanut heikentyä huomattavasti nopeammin kuin muussa osassa järveä. Etelä-Savon Energia Oy tiedottaa, että jäähdytysvesien purkuputkien virtaukset aiheuttavat jään heikkenemistä ja sulamista voimalaitoksen edustalla. […]

Ren-Gas havainnekuva

6.3.2023 - Mikkelin Power-to-Gas -hanke etenee – Nordic Ren-Gas ja Etelä-Savon Energia allekirjoittivat hankekehityssopimuksen

Etelä-Savon Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy (Ren-Gas) ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavan Mikkelin Power-to-Gas-tuotantolaitoksen osalta. Lisäksi Ren-Gas on varannut hankkeelle soveltuvan tontin Pursialan teollisuusalueelta. […]

Soisalon Liikenteen kaasubussi ja ESEn e-kaasuasema Graanilla.

20.5.2021 - Mikkelin liikenteessä näkyvät Soisalon Liikenne Oy:n kaasubussit ja kaupungin biokaasuautot

Mikkelin kaupungin julkisen liikenteen sopimus kilpailutettiin viimeksi syksyllä 2020. Huomiota kiinnitettiin erityisesti ympäristönäkökulmiin ja paikallistalouteen, ja velvoitteeksi asetettiin, että paikallisliikenteeseen tulee tuoda ympäristöystävällisillä käyttövoimilla toimivia linja-autoja.  Kilpailutuksen voitti Soisalon Liikenne Oy ja viisivuotinen sopimuskausi alkoi 1.5.2021. Nyt Mikkelin alueella liikkuu […]