Information om S:t Michel

Organisation

Det finns tre serviceområden inom S:t Michels stads serviceorganisation:

  • serviceområdet för bildning och välfärd
  • serviceområdet för boende och verksamhetsmiljö
  • serviceområdet för koncern- och näringskraftstjänster

Organisationen för beslutsfattande består av förtroendeorganen. Den högsta makten utövas av ett fullmäktige med 51 ledamöter.

Organisaatiokaavio.