Ta kontakt

Stadens kontaktpunkter 

Stadens växel 015 1941 (vardagar kl. 8–16)

Registratorskontoret

Du kan lämna in post till stadens verksamhetsområden, enheter och organ på registratorskontoret. På registratorskontoret registreras dokumenten i ärendehanteringssystemet och skickas vidare till rätt enhet.

På registratorskontoret kan du till exempel lämna in motioner och förfrågningar om utlåtanden, adresserade till S:t Michels stad. På registratorskontoret finns också beslut och andra dokument som ska kungöras offentligt framlagda.

Postadress PB 33, 50101 S:t Michel

Stadshuset

Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 S:t Michel

I stadshuset finns arbetsrum och möteslokaler. Bland annat stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och nämnderna sammanträder i stadshuset. Stadshusets huvudingång är låst eftersom det inte finns personal vid entrén. För större möten och publikevenemang ordnas öppning av dörrarna från fall till fall. Under tjänstetid kommer man in i huset genom att ringa på dörrklockan.

Stadens ämbetshus (dörren är öppen på vardagar kl. 8–16)

Maaherrankatu 9–11, 50100 S:t Michel

I ämbetshuset finns arbetsrum och möteslokaler. I första våningen finns stadens officiella anslagstavla.

Telefonkatalog över stadens personal

I telefonkatalogen över stadens personal kan du söka de kontaktuppgifter du behöver på personens namn.