Ta kontakt

Kommunikation

S:t Michels stad informerar om verksamheten, tjänster, evenemang och beslutsfattandet aktivt och interaktivt i många kanaler.

Kommunikation som gäller hela staden koordineras centraliserat inom kommunikationsteamet för koncern- och näringstjänster. Serviceområdena ansvarar för sin egen kommunikation under ledning av serviceområdesdirektörerna.

S:t Michels visuella image

Det finns många alternativ för det visuella uttrycket i den externa marknadsföringen av S:t Michel. Om du samarbetar med staden och behöver S:t Michels logotyp till exempel för en broschyr eller någon annan publikation, kontakta viestinta@mikkeli.fi 

Vapen

Elementen i S:t Michels stads vapen är Savolax båge och två marskalkstavar. Dessutom har S:t Michel, som enda kommun i Finland, frihetskorset i sitt vapen. Frihetskorset har lagts till vapnet som erkänsla över S:t Michels roll som stad för huvudkvarteret.

Staden använder endast vapnet vid specifikt fastställda, högtidliga evenemang.

Tillstånd att använda vapnet beviljas också externa aktörer. Användningstillståndet ansöks med en fritt formulerad, skriftlig ansökan. Ansökan skickas till stadens registratorskontor (kirjaamo@mikkeli.fi).

Stadens bildbank  

Begär bilder: viestinta@mikkeli.fi

Kontaktuppgifter för kommunikationsavdelningen

viestinta@mikkeli.fi