3.1.2017 - Rakentaminen

Rakennusvalvonta päättää rakentamisen lupa-asioista sekä antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamisen lainmukaisuutta sekä ympäristön kuntoa.  Kunnan […]

Tarkastusasiakirjat

6.2.2018 - Tarkastusasiakirjat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät muodostavat koko […]

Rakennusvalvonnan lupaprosessi

11.5.2017 - Rakennusvalvonnan lupaprosessi

Rakennusvalvonnan lupakäsittely Rakennusvalvonnan lupien tavoitteellinen käsittelyynottoaika on kaksi viikkoa.Keskimääräinen käsittelyaika on 30 työpäivää. Puutteellisin liittein jätetty hakemus pidentää käsittelyaikaa edellä mainitusta ajasta. Myös viranomaisen suorittamat naapurin kuulemiset (kuulemisaika 2 viikkoa) ja […]

Maisematyölupa ja puiden kaataminen

9.5.2017 - Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 128): Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn […]

10.2.2017 - Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-arkistosta pyydetty arkistoasiakirjan tiedonhaku laskutetaan rakennusvalvonnan voimassa olevan taksan mukaisesti. Tiedonhaku 50 €/alkava työtunti Tilaa asiakirjat arkistosta Arkistohakulomakkeella Lupapiste-kauppa on avattu asiakirjojen hakemiseen. Sieltä löytyy toistaiseksi vain sähköisesti haettujen lupien suunnitelmat. […]