Urpolan luonnonsuojelualue

Urpolan luonnonsuojelualue sijaitsee lähellä Mikkelin keskustaa Kattilanlahden ja Pitkäjärven välisellä alueella, muodostaen vihreän Urpolanjokilaaksoa myötäilevän keitaan Urpolan ja Kattilansillan asuinalueiden välille. Urpolanjoen luonnonsuojelualue on perustettu kahdella erillisellä Mikkelin lääninhallituksen antamalla rauhoituspäätöksellä vuosina 1981 ja 1988. Rauhoituspäätösten perusteena on ollut puroluonnon ja sitä reunustavan lehtokasvillisuuden sekä maiseman suojeleminen. Luonnonsuojelualueen läheisyydessä sijaitsee Urpolan luontokeskus, joka hyödyntää luonnonsuojelualuetta ympäristökasvatus- ja opastustoiminnassaan. Etelä-Savon ELY-keskus hyväksyi päivitetyn Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toukokuussa 2018. Suunnitelman tavoitteena on tukea alueen keskeisten luontoarvojen säilymistä ja ottaa samalla huomioon ulkoilun ja virkistyskäytön tarpeet. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat on laatinut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2017-2025