Beslutsfattande

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige fattar beslut i de viktigaste frågorna, såsom stadsstrategin och den årliga budgeten där man fastställer anslagen för respektive förvaltningsområde och de centrala målen för verksamheten.

Fullmäktige sammanträder omkring en gång varje månad och mötena är offentliga. Man kan följa med mötena i från åskådarläktaren i fullmäktigesalen eller från de platser som reserverats för allmänheten längst bak i salen. Möten sänds också direkt och finns inspelade i stadens YouTube-kanal. Dessutom kan man på Twitter följa med mötena i realtid med hashtaggen #mlivaltuusto.

Fullmäktiges seminarier, infotillfällen och aftonskolor är interna planeringsmöten.

Stadsfullmäktiges sammansättning

I fullmäktige sitter 51 ledamöter och varje ledamot har en personlig suppleant.

Fullmäktiges ordförande är Oskari Valtola (saml)

Fullmäktiges första vice ordförande är Laura Hämäläinen (cent)

Fullmäktiges första vice ordförande är Minna Pöntinen (gröna)