Beslutsfattande

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen sammanträder nästan varje måndag. Mötena är inte offentliga. Föredragningslistorna för mötena publiceras vanligtvis på internet på fredag förmiddag veckan innan mötet. Beslutsprotokollen publiceras efter mötet.

Stadsstyrelsens protokoll läggs ut på internet utan granskning en 1–2 dagar och granskade senare samma vecka.

Utdrag ur protokollet och mer information om protokollen: förvaltningsdirektör Ari Liikanen, tfn 044 794 2031 eller ari.liikanen(at)mikkeli.fi.

Stadsstyrelsen håller också planeringsmöten där man diskuterar ärenden under beredning och ärenden som ska tas upp till beslutsfattande. I planeringsmötena fattas inga beslut, men föredragningslistan för dem bereds och protokoll förs över dem.

Stadsstyrelsens sammansättning

I S:t Michels stadsstyrelse sitter 11 ledamöter och varje ledamot har en personlig suppleant.

Stadsstyrelsens ordförande är Pekka Pöyry (cent)

Stadsstyrelsens första vice ordförande är Jarno Strengell (sd)

Stadsstyrelsens andra vice ordförande är Jani Sensio (sannfinländarna)