Liikunta

Artikkelikuva

 

AJANKOHTAISTA

Kaupunki aloittaa perhevuorot Rantakeitaalla
Kaupungin liikuntapalvelut käynnistää perhevuorojen vuokrauskokeilun ajalle 12.4.-23.4.2021 Viihdeuimala Rantakeitaalla.
Perhevuoro on tarkoitettu samassa taloudessa asuville, eli uimaan voi tulla yksin, kaksin tai perheen kanssa. Maksimiosallistuja määrä on kuitenkin rajoitettu kuuteen samassa taloudessa asuvaan henkilöön. Koko perhekunta käyttää yhteisiä puku- ja pesutiloja.

Uintiaikoja on varattavissa arki-iltaisin klo 16-18 välillä sekä satunnaisesti aamuisin ja iltapäivisin. Koska uintiaikoja on rajallisesti, voi yksi perhekunta varata vain yhden uintiajan, jotta mahdollisuus uimiseen tarjotaan mahdollisimman monelle. Aikaa uimahallissa on käytettävissä 1,5 tuntia, josta uima-aikaa on 45 minuuttia. Saunat eivät ole käytössä. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi, kaupunki suosittelee maskin käyttöä halliin tullessa ja sieltä poistuttaessa.

Vuorojen varaaminen alkaa lauantaina 10.4. klo 12:00 osoitteessa: https://www.kuntapalvelut.fi/mikkeli/. Uintivuoron hinta on osallistujamäärästä riippumatta 30 euroa ja se maksetaan varauksen yhteydessä.

Jäähallivuoroja vuorataan myös samassa taloudessa asuville. Vuokraustiedustelut onnistuvat vastaavan liikuntapaikkahoitaja Veijo Oravan kautta, puh. 044 794 5080.

 

Koronatiedote 7.4.2021

Rajoitteita puretaan 12.4.2021 alkaen liikunnan osalta seuraavasti:

Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoimintaa mahdollistetaan myös sisätiloissa 12.4.2021 alkaen noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeistusta. Vuosina 2003-2007 syntyneiden harrastustoiminnassa tulee noudattaa seuraavia ohjeistuksia:

 •  harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
 •  kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
 •  vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
 • ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä
 • kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
 • toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa
 • osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
 • opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa
 • harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia
 • suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen.

Kaupunki peruu automaattisesti sisäliikuntavuorot liikuntasaleissa, uimahalleissa ja kuntosaleissa, sekä ulkokenttien vuorot 22.4.2021 saakka

Peruutuksista tulee peruutusilmoitus varaajan sähköpostiin. Jos rajoitukset sallivat vuoron käytön, tulee varaajan tehdä uusi hakemus Timmi -ajanvarausjärjestelmässä, tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa sähköpostilla tilavaraukset@mikkeli.fi että jatkaa vuoron käyttöä. Samalla on myös ilmoitettava vuoroa käyttävien syntymävuosi.

 

Tiedote laavuilla liikkujille 6.4.2021

Tuulentien laavulle menevä tie on kärsinyt pahoin kelirikosta. Autolla pääsee n. 600:n metrin päähän laavusta. Kulku laavulle ainoastaan opastettua tietä pitkin!

Tattakodalle menevä tie on jäinen ja osittain lumen alla. Autolla pääsee n. puolen kilometrin päähän kodasta.

Säynättiin menevä tie on toistaiseksi ajokunnossa parkkipaikalle asti. Tiet saattavat pehmetä äkkiä, joten varovaisuutta routivilla teillä.

Koronatiedote 30.3.2021

Muutoksia rajoituksiin: 12-18 vuotiaiden eli 2002-2007 syntyneiden ulkona tapahtuva ryhmäliikunta on mahdollista enintään kymmenen hengen ryhmissä alkaen 5.4.2021.

Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia ohjeistuksia:

 • harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
 • kilpailuja, otteluja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
 • vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
 • ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä
 • kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
 • toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa
 • osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
 • opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa
 • harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia

2008 ja sitä ennen syntyneiden rajoitukset pysyvät ennallaan eli he voivat harjoitella myös sisätiloissa max 20 hlön ryhmissä.

 

Koronatiedote 25.3.2021

Yläkoulut palaavat lähiopetukseen maanantaina 29.3.2021 alkaen. Siitä huolimatta harrastusrajoituket ovat voimassa 5.4.2021 saakka.

Olemme peruneet automaattisesti kyseisten ikäluokkien sisäliikuntavuorot liikuntasaleissa, uimahalleissa ja kuntosaleissa 5.4.2021 saakka.  Jos rajoitukset sallivat vuoronne käytön (2008 ja myöhemmin syntyneet), niin tehkää uusi varaus joko Timmissä tai ilmoittakaa sähköpostilla tilavaraukset@mikkeli.fi että jatkatte vuoronne käyttöä. Huom! Ilmoittakaa myös vuoroa käyttävien ikäluokka. 

Muilta osin rajoitukset jatkuvat 8.3.2021 kirjatun tiedotteen mukaisesti. 

 

Koronatiedote 8.3.2021

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa 9.3. – 5.4.2021:

 • Yli 12 -vuotiaiden harrastustoiminta on tauolla sekä sisä- että ulkotiloissa.
 • Alle 13-vuotiaat eli 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat eli alakouluikäiset saavat harjoitella sekä sisä- että ulkotiloissa kuitenkin niin että samassa tilassa on max. 20 henkilöä. Iso tila voidaan jakaa useampaan lohkoon kuitenkin niin, etteivät ryhmät missään vaiheessa sekoitu keskenään. Ohjaajilla maskit. Lasten huoltajat noudattavat hygieniaohjeita, huolehtivat turvaväleistä ja käyttävät maskia kohtaamisissa. 
 • Kilpailuita, turnauksia ja harjoituspelejä joukkuieden välillä ei suositella.
 • Uimahallit on suljettu yleisöltä. Koululaisuinnit, kuntoutustoiminta sekä alle 13 -vuotiaiden ohjatut harrastusryhmät jatkuvat edellä mainituin rajoituksin. Saunatilat eivät ole käytössä.
 • Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarja tasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat.
 • Tilavuokria ei peritä seuroilta niiltä osin, kun tilojen käyttö estyy / ei suositella näiden ohjeistusten perusteella.
 • Perumme automaattisesti kaikki sisäliikuntavuorot liikuntasaleissa, uimahalleissa ja kuntosaleissa 8.-28.3.2021 välillä. Teille tulee näistä peruutuksista peruutusilmoitus sähköpostiin. Jos rajoitukset sallivat vuoronne käytön niin tehkää uusi varaus joko Timmissä tai ilmoittakaa sähköpostilla tilavaraukset@mikkeli.fi että jatkatte vuoronne käyttöä

Kaikilla liikuntapaikoilla tulee noudattaa yleisiä ohjeistuksia koronaepidemian ehkäisemiseksiKoronaan liittyvät toimet liikuntapaikoilla_ohjeistus

 

Liikuntapalvelujen ohjaaja-avustuksen I/21-jakson hakuaika on 1.-14.4.2021. Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät täältä. Ohjaaja-avustuksen tietolomake täytetään sähköisesti. Seurantalomakkeet täytetään ja toimitetaan liikuntapalveluille paperisina. Lomakkeet voi postittaa os. Liikuntapalvelut / Tiina Juhola, Maaherrankatu 9 – 11, 50100 Mikkeli  tai ne voi tuoda kaupungin virastotalon asiointipisteeseen nimellä varustettuna. Jos on vain muutama lomake, ne voi lähettää myös sähköpostin (tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi) liitteenä. Avustusjakso I/21 koskee joulukuussa 2020 – maaliskuussa 2021 tehtyjä ohjauksia.

 

Mikkelin kaupungin verkkokauppa on avattu! 

 

Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmassa on tarkoitus suunnata katseemme tulevaan ja visioida minkälainen liikuntakaupunki Mikkeli olisi tulevaisuudessa.

Menoksi -kalenteri kokoaa Mikkelin alueen avoimet harrastusten, tapahtumien ja ryhmätoimintojen esittelyt yhteen paikkaan. Kaikki palvelujen tarjoajat, kuten seurat ja yhdistykset, voivat ilmoittaa toiminnastaan kalenteriin!

 

LiikuntaHellewi – kurssitarjonta ja ryhmiin ilmoittautuminen

LiikuntaHellewi -kurssitarjonnan alta löydät kaikki liikuntaryhmät. Mikäli kiinnostut jostakin, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Yhteystiedot näkyvät Hellewin etusivulla.

Tilojen varaaminen

Liikunnan avustukset