Ehkäisevän päihdetyön resurssit ovat kohentuneet Itä-Suomessa

Hupputakkiin pukeutunut henkilö huumepiikki kädessään.

Itä-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet, kertoo aluehallintovirasto. Valtakunnalliseen tasoon verrattuna tilanteessa on vielä parannettavaa.

Aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kartoittivat keväällä 2020 kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita. Kartoituksessa selvitettiin onko kunnissa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien suunnitelmia. Itä-Suomessa on 44 kuntaa.

Kyselyn tulosten mukaan kunnallinen tai seudullinen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö oli nimetty Itä-Suomen 32 kunnassa. Lisäksi yhdyshenkilö, joka ei ollut virallisesti nimetty, oli seitsemässä kunnassa. Yhdyshenkilökattavuus oli Itä-Suomen kunnissa 89 prosenttia eli lähes valtakunnallista tasoa (91 prosenttia).

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä edellyttää, että kunnassa on ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. 31 kunnassa  toimielin oli nimetty tai tehtävän hoitaminen oli valtuutettu jollekin monialaiselle kunnalliselle tai seudulliselle työryhmälle.

Monialainen työryhmä, joka käytännössä tekee ehkäisevää päihdetyötä, oli 33 kunnassa. Itä-Suomen alueen 42 kunnassa ehkäisevä päihdetyö sisältyi kunnan johonkin suunnitelmaan.

Kokonaisuudessaan Itä-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat vahvistuneet vuodesta 2016, jolloin tehtiin edellinen kartoitus ja lähetettiin kuntiin ohjauskirjeet.

Maakuntien välillä oli eroja. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vahvimmat ehkäisevän päihdetyön rakenteet olivat tarkasteluajankohtana Pohjois-Savon kunnissa.