Mikkeliläisten näkemys: Kalevankankaalla parasta on luonto ja liikuntareitit

Reittitaulu Kalevankankaalla, taustalla nainen ja koira.

Mikkeliläisten näkemys on selkeä – parasta Kalevankankaan alueessa on luonto ja siellä kulkevat reitit, joilla voi niin rauhoittua ja nauttia luonnosta kuin harrastaa kuntoilua ympäri vuoden. Vetovoimatekijöitä ovat myös monipuoliset ja korkeatasoiset liikuntapaikat, jotka tarjoavat harrastusmahdollisuuksia ja toimintaa moneen tarpeeseen.

Käyttäjät toivovat Kalevankankaalle monenlaisia uusia palveluja, joista kärkeen nousevat luontoon liittyvät aktiviteettipalvelut ja reittirakenteet, musiikki- ja urheilutapahtumat, kahvila- ja ravintolapalvelut sekä erilaiset perheille suunnatut palvelut.

Tulokset ilmenevät selvityksestä, jossa Kalevankankaan nykytila ja asukkaiden toiveet kartoitettiin alueen palvelujen ja yritysympäristön kehittämisen pohjaksi. Karttapohjainen verkkokysely oli avoinna 18.5. – 14.6.2020. Kyselyyn osallistui hieman yli 500 vastaajaa.

Selvitystyössä tarkasteltiin Kalevankankaan aluetta paikallisella, kunnallisella sekä seudullisella tasolla hyödyntäen olemassa olevia tilasto- ja paikkatietoaineistoja ja toteuttamalla käyttäjäkysely. Selvitys toteutettiin Aalto-yliopiston tutkijatohtori Tiina Laatikaisen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyönä.

Tulosraporttiin ja digitaalisiin aineistoihin pääsee tutustumaan tarkemmin täällä.

Käyttäjien suosikkireiteistä ja -paikoista on julkaistu myös interaktiivisia karttoja, täällä ja täällä.

Perheille ja luonnossa liikkujille uusia palveluja

Selvityksessä tunnistettiin kohderyhmiä, joissa on potentiaalia alueen palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Ensimmäinen ryhmä on vanhemmat, jotka kuljettavat lapsiaan alueelle harrastuksiin. He käyvät alueella säännöllisesti, yleensä useamman kerran viikossa, mutta eivät tällä hetkellä juurikaan hyödynnä alueen mahdollisuuksia. Toinen kohderyhmä on luonnossa liikkujat, joille omaehtoinen liikkuminen on varmasti valtavirtaa jatkossakin, mutta moni osoitti kiinnostuksensa myös ohjattuihin aktiviteetteihin. Naiset olivat palveluista kiinnostuneempia kuin miehet.

Kolmantena nousevat esille tapahtumakävijät, joihin kuuluu monenlaisia alaryhmiä. Alue vetää puoleensa ihmisiä urheilu- ja liikuntatapahtumiin sekä katsojina että osallistujina. Tälle kohderyhmälle suunnatuissa tapahtumissa ja palveluissa on vielä kasvunvaraa, sillä kiinnostavilla sisällöillä kävijöitä voidaan houkutella laajalta alueelta.

Paikkatietoaineistoihin perustuva analyysi osoittaa Kalevankankaan vahvuudeksi sijainnin kaupungin kyljessä, tiheän asutuksen ja palvelujen äärellä. Seudullisessa tarkastelussa kilpailevia liikunnan ja vapaa-ajan palvelujen keskittymiä ei ole lähialueilla, mikä takaa Kalevankankaalle etulyöntiaseman. Alueen kasvun näkökulmasta merkittävä potentiaali löytyy sadan kilometrin säteellä asuvista lähes 500 000 asukkaasta.

Käyttäjäkyselyn vastaajat olivat paikallisia alueen nykykäyttäjiä. Kun katseet käännetään laajemmalle, mahdollisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi tapahtumajärjestäjät ja -kävijät, henkilöstön hyvinvointiin panostavat yritykset, liikunnalliset perheet ja urheilun juniorijoukkueet.

Kehitystyö jatkuu avoimissa työpajoissa – yritykset kutsutaan mukaan

Nyt yrityksillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus lähteä rakentamaan alueen tulevaisuutta yhdessä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään seuraavaksi Xamkin vetämässä kehittämistyössä, jonka tavoitteena on luoda alueesta hyvinvointi- ja elämyspalveluiden keskittymä ja kaupunkilaisten keidas. Tavoitteena on houkutella alueelle myös uusia palveluntarjoajia ja luoda alueesta samalla parempi ympäristö yritystoiminnalle.

Yhteiskehittäminen käynnistyy avoimien tilaisuuksien sarjalla 6.11., 18.11. ja 26.11. Saimaa-stadiumilla. Ensimmäisessä tilaisuudessa julkaistaan käyttäjätutkimuksen tulokset ja kuullaan, kuinka Tampere on noussut yhdeksi johtavaksi tapahtumakaupungiksi. Vieraaksi saapuu tapahtumajohtaja Perttu Pesä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen työpajoihin.

Kalevankankaasta hyvinvointipalvelujen kehittämisalusta

Kalevankankaan alue on Mikkelin kaupungin kehittämisalusta, jonka päätavoitteena on luoda seudulle elinvoimaa lisäämällä yritystoimintaa, synnyttämällä uusia työpaikkoja ja kasvattamalla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Kalevankankaalla on jo investoitu kuntalaisten hyvinvointiin ja uusiin harrastamisen mahdollisuuksiin. Ravirataa ja jäähallia on uudistettu ja alueelle on nousemassa uusi jalkapallohalli. Monitoimiareena Saimaa-stadiumilla toimii Xamkin Active Life Lab -tutkimusyksikkö.

kalevankangasmikkeli.fi

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia