Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee Launialan koulun ja Tikanpellon päiväkodin kohtaloita

Tikanpellon päiväkodin piha.

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään ensisijaisesti, että Launialan koulu muutetaan varhaiskasvatuksen yksiköksi. 

Kyseessä on Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelma, joka koskee laajasti itäisen Mikkelin varhaiskasvatusta. Lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että mikäli Launialan koulun kiinteistö on kunnossa, käynnistetään suunnittelu koulun muuttamiseksi itäisen alueen päiväkodiksi.

Viranhaltijavalmistelun päätösehdotuksena on, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman seuraavilla toteutusvaihtoehdoilla:

  1. Ensisijassa Launialan koulun kunto tulee tutkia perusteellisesti ja jos kiinteistö on terve, käynnistetään suunnittelu Launialan koulun muuttamiseksi itäisen alueen päiväkodiksi.
  2. Jos Launialan koulun kunnon perusteellisessa tutkimuksessa ilmenee seikkoja, joiden perusteella kiinteistöä ei ole kustannustehokkaasti mahdollista saneerata päiväkodiksi, lautakunta esittää uuden itäisen alueen päiväkodin rakentamista Launiala-Tikanpelto-alueelle. Itäisen alueen uusi päiväkoti tulee korvaamaan hankesuunnitelmassa mainitut nykyiset itäisen alueen päiväkodit.

Mahdollisesti lakkautettavan Launialan koulun oppilaat siirtyisivät uuteen itäiseen aluekouluun Peitsariin.

Linkki: Asia lautakunnan esityslistalla 19.11.

Kuva: Kaupungin tilapalveluiden mukaan Tuppuralassa sijaitsevan Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus ei ole kannattavaa. Kiinteistö sisältää riskirakenteita ja talotekniikka on jo käyttöikänsä päässä.