Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.3.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 21.3.2022

§ Esityslista

§ 130 Eron myöntäminen Elina Jäntille kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Elina Jäntille hänen pyytämänsä eron kasvatus-​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

§ 131 Eron myöntäminen Risto Rouhiaiselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Risto Rouhiaiselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnalle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 132 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmaan liittyvät määrärahamuutokset vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset määräraha- ja tulotavoitemuutokset vuoden 2022 talousarvioon. Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen tehtävissä olevat määrärahamuutokset tuodaan myöhemmin päätöksentekoon.

Esittelijä muutti esitystä seuraavasti:
– poistetaan Miksein sopimussumman leikkaus 121 000 vuodelta 2022
– poistetaan perusopetuksen viimeisen ylimääräisen vuosiviikkotunnin leikkaaminen, 25 000 e v. 2022 ja 25 000 e v. 2023, yht. 50 000 e
– siirretään yksityistieavustusten leikkauksesta 140 000 euroa vuodelta 2022 vuodelle 2023 (vuoden 2022 leikkaukseksi jää 100 000 e)
– lisätään konserni- ja elinvoimapalveluiden kokonaisuudessa olevaan 100 000 euron v. 2022 kehitysrahaleikkaukseen 2000 euroa, jotta vuoden 2022 toimenpiteiden kokonaisvaikutus riittää kattamaan voimassa olevan v. 2022 talousarvion tuloslaskelmaan muodostuvan alijäämän määrän.
– poistetaan varhaiskasvatuksen säästöt 40 000 euroa (avoin vaka-puolitus, laajennettu aukiolo, palveluseteli) ja 30 000 euroa (erityisvaka-avustajien määrän tarkastelu).

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

§ 133 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman esityksessä olevien toimenpide-esitysten hyväksymistä. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisen toimielimen erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että ohjelmassa esitettyjen vuoden 2022 toimenpiteiden osalta ne toimet, joiden määrärahamuutokset ovat välittömästi toteutettavissa, päätetään erikseen omassa pykälässään. Kaikki talousarviovalmisteluun osallistuvat viranhaltijat velvoitetaan huomioimaan ohjelmassa linjattavat toimenpiteet tulevien vuosien budjettivalmistelussa.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä seuraavasti:

  • poistetaan Miksein sopimussumman leikkaus 121 000 vuodelta 2022
  • poistetaan perusopetuksen viimeisen ylimääräisen vuosiviikkotunnin leikkaaminen, 25 000 e v. 2022 ja 25 000 e v. 2023, yht. 50 000 e
  • siirretään yksityistieavustusten leikkauksesta 140 000 euroa vuodelta 2022 vuodelle 2023 (vuoden 2022 leikkaukseksi jää 100 000 e)
  • lisätään konserni- ja elinvoimapalveluiden kokonaisuudessa olevaan 100 000 euron v. 2022 kehitysrahaleikkaukseen 2000 euroa, jotta vuoden 2022 toimenpiteiden kokonaisvaikutus riittää kattamaan voimassa olevan v. 2022 talousarvion tuloslaskelmaan muodostuvan alijäämän määrän.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi esittelijä muutti esitystä niin, että esityksestä siirretään jatkoselvitykseen

  • toisesta uimahallista luopuminen (lakkautus tai ulkoistus),
  • lentokenttäpalveluiden lakkautus tai rahoituspohjan laajentaminen,
  • Suomenniemen koulun lakkauttaminen,
  • aluejohtokuntien toimintamallien muutos ja 
  • varhaiskasvatuksen muutokset

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Edelleen

– Satu Taavitsainen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että äänestysalueista ei leikata.
Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 9 ääntä, Pirjo Siiskonen, Heli Kauppinen, Eero Aho, Pirkko Valtola, Armi Salo-Oksa, Raimo Heinänen, Petri Pekonen, Tanja Hartonen
Satun vastaesitys EI: 2 ääntä, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell
Pohjaesitys tuli päätökseksi.

– Satu Taavitsainen esitti Jarno Strengelin kannattamana, ettei Otavan lähipalvelukeskusta ei lakkauteta.
Äänestettiin.
Pohjaesitys (lähipalvelupisteen uusi sopimus) JAA 5 ääntä: Pirkko Valtola, Armi Salo-Oksa, Raimo Heinänen, Eero Aho, Pirjo Siiskonen
Satun vastaesitys EI 5 ääntä: Tanja Hartonen, Satu Taavitsainen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell
TYHJÄ 1 ääni: Heli Kauppinen
Pohjaesitys voitti puheenjohtajan äänellä ja pohjaesitys tuli päätökseksi.

– Jarno Strengell esitti, ettei käynnistetä siivous- ja ruokahuollon ulkoistusmahdollisuuksien selvittämistä, koskien 99 työntekijää. Pohjaesityksessä esitetty täysin spekulatiivinen säästösumma 63 000 euroa vuodessa, etsitään henkilöstön luonnollisen poistuman kautta ja esimerkiksi mitoitettujen töiden uudelleen mitoituksella. Aikaisemmissa siivous- ja ruokahuollon ulkoistus- ja yhtiöittämisselvityksissä, kuten vuoden 2020 selvityksessä, ei löydetty sellaisia merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia hyötyjä, jotka olisivat edenneet ulkoistamiseen, joten selvityksen jälkeen kaupunginhallitus päätyi omien toimintojen kehittämiseen. Koska kukaan kannattanut esitystä se raukesi. Jarno Strengel jätti eriävän mielipiteen, joka oli sama kuin esitys.

Satu Taavitsainen esitti
– että lukiosta ei leikata vuonna 2023.
– että Suomenniemen ja Otavan kirjastoja ei lakkauteta
– että liikuntapalveluista ei leikata.
– että nuorisopalveluista ei leikata yhtä henkilötyövuotta.
– että teatterin avustuksesta ei leikata.

Satu Taavitsaisen esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen: Normaalin käytännön mukaan kokousjärjestelmässä Casemissa on kirjattu kokousesitykset ennen keskustelun päättymistä, tällä kertaa näin ei toimittu, joten en pystynyt pyynnöstä huolimatta kannattamaan Satu Taavitsaisen esityksiä koskien leikkauksia lukiokoulutukseen, Suomenniemen ja Otavan kirjastoihin, liikuntapalveluihin, nuorisopalveluihin ja teatteriin. Ilman poikkeavaa kokoustoimintaa, olisin edellä mainittuja asioita kannattanut.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.