Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 21.3.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 21.3.

Linkki kokouksen esityslistaan

Kokouksen aluksi todettiin, että Jussi Marttinen eroaa perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Marttinen muodostaa jatkossa valta kuuluu kansalle -valtuustoryhmän.

Päätökset pykälittäin

§ 24 Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Kansallinen Kokoomus

Merkittiin tiedoksi. Varavaltuutetuksi nimetään Heikki Lappalainen.

§ 25 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

Hyväksyttiin.

§ 26 Esko Torniaisen rahaston säännön päivittäminen

Hyväksyttiin.

§ 27 Vuoden 2022 työllisyysohjelma

Hyväksyttiin. Työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Pekka Patama selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

§ 28 Lisämäärärahaesitys Annilanharju tilan 491-404-3-1 määräalan ostamiseen ja tonttien markkinointiin

Hyväksyttiin.

§ 29 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2021

Hyväksyttiin.

§ 30–33 Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteet merkittiin tiedoksi ja todettiin loppuun käsitellyiksi.

§ 34 Valtuustoaloite: Hankintastrategian ja hankintaosaamisen kehittäminen

Keskustelun aikana valtuutettu Jaana Strandman (ps.) esitti valtuutettu Pertti Karhusen (ps.) kannattamana toimenpidealoitteen: Kaupungin eri hankintoihin tehtävissä hakemusten pisteytyksissä ja osallistumiskriteereissä tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupunkikonsernin hankintasäännön kohtiin 3 ja 4, jotta pystytään luomaan mahdollisuudet paikallisten yritysten tehdä kilpailukykyisiä tarjouksia. Etenkin suurten kilpailutuksien osittaminen tulee huomioida, jotta pienyritykset pääsevät niihin käsiksi ja saavat tärkeää referenssiä jatkoon. Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Uudet valtuustoaloitteet

Satu Taavitsainen (sd.): Valmiussuunnitelman päivittäminen ja väestönsuojat

Jenni Oksanen (kok.): Ostolaskujen avoin julkaiseminen