Mikkelin kaupunki käyttää arkijärkeä kaupungin rakennusten kustannusten hallinnassa

kuvituskuva

Kaupunkikehityslautakunta päätti 3.5.2022 kokouksessaan PaTu-ohjelman mukaisista säästöistä. Erityisesti rakennusten ylläpitoon liittyvät listalla olleet säästökohteet ovat nousseet julkiseen keskusteluun ja aiheuttaneet epätietoisuutta.

Yksi keskustelua aiheuttanut säästökohde on Ilmanvaihdon sammuttaminen kouluissa ja päiväkodeissa kesä- heinäkuussa 2022. Ilmanvaihdon sammuttaminen tapahtuu silloin, kun rakennuksissa ei oleskella.  Päätös ei tarkoita sitä, että ilmanvaihto olisi kokonaan poissa, vaan sitä käytetään käyttöaikojen ja tarpeen mukaisesti.

Päätöksen taustaa

Kaupunginvaltuusto edellytti kaupungin johtoa valmistelemaan leikkaavan lisätalousarvion ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamiseksi. Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 3.5.2022 toteuttaa kustannussäästöjä palvelualueen sisältä n. 0,6 M€ verran vuodelle 2022.

Kaupunki omistaa kaikkiaan vajaat 400 rakennusta, joissa toimii myös päiväkoteja ja kouluja. Rakennusten ylläpitoon käytetään vuosittain noin 10 miljoonaa euroa, josta keskimäärin puolet kuluu rakennusten käyttämään energiaan. Nyt päätetyistä kustannusten leikkauksista noin 0,5 miljoonaa euroa kohdistuu rakennusten ylläpitoon.

Lautakunnan päätös ei tarkoita ilmanvaihdon lakkaamista kokonaan

Yhtenä säästökohteena lautakunnan listalla oli ilmanvaihdon sammuttaminen kouluista ja päiväkodeista kesä- ja heinäkuuksi 2022, kun rakennuksissa ei oleskella. Lisäksi päätettiin, että kaikissa kaupungin kiinteistöissä ilmavaihto sammutetaan yön ajaksi loppuvuodeksi 2022. Kaupungin rakennusten ilmanvaihtoa ei ole aikaisemmin sammutettu käyttöaikojen ulkopuolella eli esimerkiksi öisin ja viikonloppuisin, vaan ne ovat olleet vähintään osateholla.

On kuitenkin huomioitava, että ilmanvaihto ei ole säästötoimenpiteiden jälkeenkään kokonaan poissa. Ilmanvaihtoa käytetään käyttöaikojen mukaan ja tarpeenmukaisesti. Asiassa noudatetaan Kuntien sisäilmaverkoston laatimaa Julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön yleisohjetta. Tämän mukaisesti rakennusten automaatioon luodaan jaksotusohjelma käyttöaikojen ulkopuolelle, jolloin saavutetaan asetuksen mukainen ilmanvaihto.

Kaupunki reagoi ilmanvaihdon tarpeisiin reaaliaikaisesti

Kaupungin rakennuskanta ja niissä oleva tekniikka vaihtelevat paljon rakennus- ja peruskorjausvuosien mukaan, joten yhtä yksiselitteistä ohjetta ilmanvaihtoon tehtävistä muutoksista ei voida antaa. Kaikkia tehtäviä muutoksia kuitenkin seurataan reaaliajassa, jotta mahdollisiin häiriötilanteisiin voidaan reagoida. Tietyissä kohteissa kaupungin sisäilma-asiantuntija ottaa erikseen kantaa rakennuksen ilmanvaihtoon.

Rakennusten jatkuvassa ylläpidossa ja säästötoimenpiteiden toteutuksessa käytetään Talonrakennuspalvelujen kiinteistöalan ja teknistä osaamista sekä kiinteistökohtaista tuntemusta, eikä ihmisten terveyttä tai rakennusten kuntoa tahallisesti heikennetä.