Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.8.2022

Nuija

§ Esityslista

§ 305 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi merkittiin, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander kertoi kaupungin talousennusteesta vuodelle 2022.

Edelleen merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen ja henkilöstöjohtaja Petri Mattila selostivat kaupunginjohtajan viranhakuprosessin tilannetta. Kaupunginhallitus nimeään 5.9.2022 kokouksessa valtuuston haastatteluun, joka pidetään keskiviikkona 14.9.2022 klo 16.30, kutsuttavat hakijat. Kaupunginjohtaja Timo Halonen, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja vt. talousjohtaja Tiia Tamlander poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

§ 306 Kumppanuussopimus HC Jukurit Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Jukurit HC Oy:n kanssa kaudelle 2022-2023 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

§ 307 Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle kaupunkikehityslautakunnan alaisista säästötoimenpiteistä

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että kaupunginhallitus kehottaa kaupunkikehityslautakuntaa huolehtimaan, että jyrsijöiden torjuntaan on varattu riittävä määräraha.

Lisäksi Eero Aho esitti Pekka Pöyryn ja Pirkko Valtolan kannattamana, että vastuksen kohtaan 3 lisätään teksti "Jatkossa, kun kaupungin toimintatapoja kehitetään, tulee terveysvalvonnan edustajan olla mukana valmistelussa."

Molemmat muutosesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täydennetyn vastauksen kirjalliseen kysymykseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi täydennetyn vastauksen Jenni Oksasen ym. 23.5.2022 jättämään kirjalliseen kysymykseen.

§ 308 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki hakee 2 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa vt. talousjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.

§ 309 Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2022 korona-avustuksia koskevasta asetusluonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa vt. talousjohtajan laatimaan asiasta lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle. Lausunto toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

§ 310 Talous ja tulevaisuus -ohjelmassa sekä Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmassa linjatut konsernirakennetta koskevat toimenpiteet

Kaupunginhallitus merkitsi valmistelutilanteen ja toimenpidelistauksen tiedoksi.

§ 311 Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntilupa Etelä-Savon Energia Oy:lle

Merkitään,​ että esteellisyydestään asian käsittelyyn ilmoittivat Armi Salo -Oksa (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen) , Minna Pöntinen ( Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin käynnistämiseksi. Etelä-Savon Energia Oy:n edellytetään kuitenkin ennen lopullista myyntipäätöstä, kauppasumman ollessa tiedossa, kuulemaan asiassa konsernivastuuhenkilöä, joka kuulee asiassa kaupunginhallitusta.

§ 312 Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 2023 – 2027

Kaupunginhallitus päätti tehdä ehdotuksen kaupungin edustajasta lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginhallitus päätti esittää  (henkilöverotus, jaosto 5) varsinaiseksi jäseneksi kaupunginlakimies Tarja Poikolaista ja varajäseneksi Risto Rouhiaista.