Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 29.8.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 29.8. Kokous oli ensimmäinen kesätauon jälkeen.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 97 Eron myöntäminen Juhani Jenulle kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

Hyväksyttiin.

§ 98 Eron myöntäminen Juhani Jenulle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi varajäseneksi Jani Sensio.

§ 99 Tilapäisen valiokunnan selvitys kasvatus- ja opetuslautakunnan luottamuksesta ja esitys jatkotoimista

Valtuusto päätti erottaa lautakunnan.

§ 100 Paljavesi–Niinivesi-rantayleiskaavan muutos / Rintala

Hyväksyttiin.

§ 101 Syysjärvi–Toplasen-rantaosayleiskaavan muutos / Kinnarinkangas

Hyväksyttiin.

§ 102 Luonterin rantayleiskaavan muutos / Hepolahti

Hyväksyttiin.

§ 103 Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntilupa Etelä-Savon Energia Oy:lle

Hyväksyttiin.

§ 104 Äänestysalueiden määrän vähentäminen

Hyväksyttiin. Peitsarin äänestysalue yhdistetään Lähemäkeen, Launialan Tuppuralaan ja Pellosniemi Ristiinaan.

§ 105 Kaupunginhallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen kaupunkikehityslautakunnan alaisista säästötoimenpiteistä

Merkittiin tiedoksi.

§ 106 Valtuustoaloite: Mikkelin kestävän kehityksen strategia seudun yritysten kilpailuvaltiksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 107 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin ostolaskujen julkaisemiseksi

Merkittiin tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Soile Kuitunen (sd.): Yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistäminen Mikkelissä
Anu Kokkonen (kesk.): Nuorisotyöntekijöiden vakinaistaminen ja virkasuhteiden perustaminen
Jaana Strandman (ps.): Lahden oikoradan edistäminen