Kaupunki mukana energiansäästötalkoissa

Naisvuori pimeydessä

Mikkelin kaupunki toteuttaa joukon energian kulutusta hillitseviä toimenpiteitä. Toimenpiteet on koottu syksyn 2022 aikana työryhmässä, joka koostuu kaupungin eri yksiköiden ja palvelualueiden asiantuntijoista ja viranhaltijoista.

Syksyn aikana työryhmän tehtävänä oli tunnistaa ne pisteet ja toiminnot, jotka kuluttavat runsaasti sähköä. Tunnistamisen jälkeen ryhmä koosti listan toimenpiteistä, joilla kaupungin sähkön kulutusta voidaan hillitä.  Toimenpiteiden valmistelu aloitetaan heti, mutta ne toteutetaan pääosin vuoden 2023 alusta, jolloin kaupungin maksaman energian hinta nousee tuntuvasti. Energian hinnan nousun lisäksi toimenpiteiden taustalla on kaupungin halu olla mukana vaikuttamassa valtakunnalliseen energiankokonaiskulutuksen alentamiseen.

Päätöksen toimenpiteiden toteuttamisesta on tehnyt kaupunginhallitus. Alla esittelemme sovitut toimenpiteet teemoittain.

Katuvalaistusta vähennetään ja valaisimia uusitaan

Kaupungin katuvalojen valaistusaikaa lyhennetään. Katuvalot pimenevät klo 23-05 väliseksi ajaksi kaikkialla kaupungissa lukuun ottamatta ydinkeskustaa. Katuvalaistusta vähennetään kuitenkin asteittain jo klo 22 alkaen. Lisäksi toteutetaan koko kaupungissa katuvalaistuksen kesäkatko ajalla 2.5.-31.7.2023. Näillä valaistuksen vähentämistoimenpiteillä kaupungin arvioitu säästö on noin 377 000 euroa.

Valaistusajan vähentämisen lisäksi kaupunki on tehnyt investointipäätöksen uusien katulamppujen hankkimisesta. Uusilla energiatehokkaammilla lampuilla korvataan kaupungissa vielä käytössä olevia elohopea- ja suurpainelamppuja, joiden energiatehokkuus on uusia lamppuja huonompi. Energiakustannuksia lamppujen vaihto vähentää noin 80 000 – 90 000 euroa vuonna 2023.

Päiväkotien ja koulujen piha-alueiden valaistus sammutetaan klo 20-06 väliseksi ajaksi. Tämä ei kuitenkaan koske vuoropäiväkoteja tai muita yksiköitä, joissa on kyseisenä aikana toimintaa.

Kohdevalaistuksia ei toteuteta ja tulevan talven jouluvalot sammutetaan jo tammikuussa 2023

Kaupunki on kohdevalaissut muun muassa rakennuksia ja patsaita. Tunnetuimpia kohdevalaistuja paikkoja kaupungissa ovat olleet kaupungintalo, Naisvuori ja Kivisakasti. Korkeiden energiahintojen vuoksi kohdevalaistusta ei toteuteta vuonna 2023.

Tulevana talvena kaupungin jouluvalot, joulukuusien valot sekä kausivalaistukset sammutetaan tammikuun alussa 2023.  Joulun 2023 valaistuksesta päätetään erikseen syksyllä 2023. Päätös kausivalaistusten sammuttamisesta koskee koko kaupungin aluetta.

Liikuntapaikkojen valaistusta optimoidaan käytön mukaiseksi

Katuvalaistuksen lisäksi myös kuntoratojen valaistusaikaa lyhennetään erillisen ulkoilureittien valaistussuunnitelman mukaisesti. Kävijälaskureita hyödynnetään kuntoratojen käyttäjämäärien ja valaistustarpeen arvioinnissa. Kuntoratojen valaistuksen vähentämisen säätövaikutus on reilu 15 000 euroa.

Myös muiden urheilualueiden valaistusta tarkistetaan. Kalevankankaan koulun takana olevan tekonurmen valoja pidetään päällä vain vuorojen aikana. Vuoron käyttäjä huolehtii valojen sammuttamisesta.

Ulkojääkenttien valot sammutetaan puoli tuntia aiemmin eli klo 20.30. Poikkeuksena ovat tekojäät, joiden valot sammuvat hieman myöhemmin.

Liikuntapaikkojen energiakulutusta pyritään hillitsemään Hänskin jäädytystä myöhäistämällä sekä Hänskin tekojään jäädyttämisen lopettamisella heti viimeisen bandyliigaottelun jälkeen.  Urpolan tekonurmea ei lämmitetä syksyllä 2023. Keväällä 2023 kenttää lämmitetään aikaisintaan huhtikuun puolesta välistä alkaen.

Kalevankankaalla sijaitsevassa kuplahallissa valoja pidetään päällä vain varatuilla vuoroilla. Myös valojen kirkkauden säätämiseen kiinnitetään huomioita. Kattorakenteiden lumensulatuksessa huomioidaan nykyistä paremmin sääolot. Hallin sisälämpötila optimoidaan +3 -+5 asteeseen. 

Uimahallien viikonloppuaukioloaikoihin ja saunoihin muutoksia

Osana energian säästöjä Naisvuoren uimahalli on suljettuna viikonloppuisin vuonna 2023. Rantakylän uimahalli palvelee viikonloppuisin normaalisti. Naisvuoren uimahallin sulkemisella viikonlopuiksi vuonna 2023 säästetään kaikkiaan yli 33 000 euroa.

Molempien uimahallien sähkösaunojen päällä oloaikaa lyhennetään. Koulujen uimaopetuksien aikana saunoja ei lämmitetä vuoden 2023 aikana. Yleisövuoroilla saunat eivät ole heti uimahallin auettua lämpiminä vaan saunoihin pääsee saunomaan noin 30 minuuttia aukeamisajan jälkeen, jos yleisövuoroa ennen ei ole ollut ryhmäliikuntavuoroa. Ryhmäliikuntavuoroilla toimitaan saman periaatteen mukaan. Saunat eivät ole seurojen iltavuoroilla päällä. Rantakeitaalla kaikki saunat eivät välttämättä ole koko ajan käytössä, vaan saunojen lämmittämistä arvioidaan yleisömäärän mukaisesti. Saunojen käyttöajan vähentäminen säästää vuoden 2023 aikana yli 10 000 euroa.

Kalevankankaan yhtenäiskoululla käytössä ollut uima-allas tyhjennetään ja sitä ei käytetä vuoden 2023 aikana.

Kaikki kaupungintyöntekijät kutsutaan mukaan yhteisiin energiansäästötalkoisiin

Kaupungin työntekijät kutsutaan mukaan energiansäästötalkoisiin muistuttamalla muun muassa siitä, että tietokoneet ja valot tulee sammuttaa työpäivän päätteeksi. Pienillä asioilla kuten laturien poistamisella pistokkeista voidaan 2000 työntekijän organisaatiossa vaikuttaa kokonaissähkönkulutukseen.

Kaupungin toimintojen huonetilojen lämpötilaa lasketaan lämmityskaudella. Tavoitteena on 20 asteen lämpötila toimistotiloissa. Toisaalta kesäkaudella 2023 kaupungin kiinteistöissä ei käynnistetä jäähdytyksiä. Tämä linjaus ei kuitenkaan koske kesäkaudella päivystäviä päiväkoteja.

Kaupungin henkilöstön autolämmityspistorasioiden ohjaukset tarkistetaan niin, että aikaa rajoitetaan yhteen tuntiin. Vuoden alusta sisätilalämmittimien käyttö kaupungin parkkipaikoilla kielletään. Tämä huomioidaan autopaikkamaksuissa paikkamaksua alentavasti. Asiasta tiedotetaan henkilöstöä vielä erikseen.

 

Kuva: Pihla Liukkonen