Kompostointi-ilmoitusten määräaika lähestyy

Kompostijätettä.

Uudistetun jätelain mukaisesti kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä on tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle 1.1.2023 mennessä. Jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut biojätteen käsittelytiedot kompostointirekisteriin, josta on säädetty jätelain 143 §:ssä. Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselle ja Metsäsairila Oy:lle on tullut jo runsaasti kompostointi-ilmoituksia, mutta vielä on kiinteistöjä, joilta kompostointi-ilmoitukset puuttuvat.

Biojätteen sijoittaminen sekajätteen joukkoon on kielletty Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Biojäte tulee sijoittaa lämpöeristettyyn kompostoriin tai jätekuljetusyrityksen erilliskeräysbiojäteastiaan, jotka voivat olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteiset. Kiinteistöllä on myös mahdollisuus liittyä Metsäsairila Oy:n biojätteen aluekeräyspisteen asiakkaaksi.

Elintarvikeperäisen biojätteen kompostointi on sallittua ainoastaan lämpöeristetyssä, hyvin ilmastoidussa ja haittaeläinsuojatussa kompostorissa. Biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta. Kompostointi-ilmoitus koskee kaikkia alle viiden huoneiston kiinteistöjä, myös sellaisia, jotka eivät kompostoi. Ilmoitus on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen tiedot on päivitettävä. Kompostointi-ilmoitus ei koske puutarhajätteen kompostointia.

Kompostointi-ilmoitus tehdään ensisijaisesti Metsäsairila Oy:n OmaSairila-palveluun (oma.metsasairila.fi), mutta sen voi tehdä myös Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselle, Mikkelin kaupungin verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Lomakkeita on saatavissa myös Mikkelin kaupungin asiointipisteillä. Kerättyjä tietoja hyödynnetään kiinteistöllä käsitellyn biojätteen määrän arvioinnissa, joka huomioidaan Suomelle asetettujen kierrätystavoitteiden laskennassa.

Lisätietoja
Eveliina Turtiainen
jätehuollon projektityöntekijä
rakennusvalvonta, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
040 665 0156
eveliina.turtiainen(at)mikkeli.fi
jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi