Mikkelille laaditaan kulttuuriohjelma – Ohjelmatyö käynnistetään työpajoissa

Kaksi lasta katsomassa taideteosta.

Osana Kulttuurin unelmavuotta 2022 Mikkelin kaupungille laaditaan kulttuuriohjelma. Sen tavoitteena on selkeyttää Mikkelin kaupungin kulttuuritarjonnan roolia ja merkitystä osana kaupungin hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavia palveluita.

Mikkelin kulttuuriohjelmassa pyritään linjaamaan ne kulttuuripalvelut ja kulttuurin tukemisen tavat, joita Mikkelin kaupunki toteuttaa ja ylläpitää osana pysyvää palvelutarjontaansa. Ohjelman myötä laaja-alaiset kulttuuripalvelut tunnustetaan osaksi kaupunkistrategian tavoitteita tukevaa palveluverkkoa.

Ohjelmatyö käynnistetään työpajoissa, joihin kutsutaan paikalliset taiteen ja kulttuurialan toimijat ja harrastajat. Kaikki mikkeliläiset pääsevät kertomaan näkemyksensä joulukuussa avautuvassa kyselyssä. Kulttuuriohjelma on tarkoitus saattaa valmiiksi maaliskuun loppuun 2023 mennessä. Ohjelmatyöryhmässä Mikkelin kaupungin puolesta ovat mukana yleiset kulttuuripalvelut, museot, kansalaisopisto, seutukirjasto ja kaupunginorkesteri.

Kulttuuriohjelman työpajat

1. VOS- ja muut institutionaaliset toimijat 3.11. klo 9–12 / kaupungin virastotalo
2. Yhdistystoimijat, harrastajat 9.11. klo 16.30–19 / Mikkeli-Sali, pääkirjasto
3. Taiteilijat, taiteen ja kulttuurin ammatinharjoittajat, yrittäjät 10.11. klo 16.30–19 / kaupungin virastotalo
4. Kulttuurin tulevaisuustyöpaja

  • 1.12. klo 16.30–19/ Mikkeli-sali TAI
  • 13.12. klo 16.30–19/ verkossa Teams-kokous

Lisätietoja

Jatta Juhola, hankepäällikkö, Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanke, 040 129 5157
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Mikkelin kaupunki, 044 794 3000

Kuva: Pihla Liukkonen