Esedu kouluttaa työelämän osaajia sekä kantaa vastuunsa alueen elinvoimasta

Arja Flinkman.

Kaupungin konserniyhtiöiden juttusarja jatkuu katsauksella Etelä-Savon Koulutus Oy:hyn eli Eseduun. Haastattelussa toimitusjohtaja Arja Flinkman aloittaa heti tuoreimmilla, erinomaisilla uutisilla.

– Kolmen englanninkielisen ammatillisen perustutkinnon järjestämislupa on todella positiivinen asia! Sanoisinpa jopa, että tämä on joululahja koko konsernille, Flinkman sanoo tyytyväisenä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa koskee englanninkielisten kone- ja tuotantotekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä ravintola- ja catering-alan perustutkintoja.

– Uskon, että englanninkielisellä koulutuksella tulee olemaan vahva positiivinen vaikutus elinvoiman ja kilpailukyvyn uudistamiseen. Yhteiset ponnistelut ovat siis kannattaneet. Englanninkielisten tutkintojen järjestämislupa avaa joustavamman ja nopeamman polun työelämään sijoittumiselle niille opiskelijoillemme, joiden äidinkieli ei ole suomi, Flinkman toteaa.

Elinvoiman tullessa puheeksi Flinkman muistuttaa Esedun merkityksestä Mikkelin seudulle ja koko maakunnalle. Alueen elinvoiman edistäminen onkin yksi Esedun agendoista. Sen eteen Esedu tekee määrätietoista työtä sekä markkinoinnissaan että jokapäiväisessä tekemisessään.

Noin 75 prosenttia Esedun opiskelijoista tulee Etelä-Savon sisältä, mutta kansainvälisyys on lisääntynyt. Osa opiskelijoista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Siksi juuri englanninkielisten perustutkintojen saaminen on tärkeää aloille, joilla on huutava työvoimapula.

– Teemme Esedulla aina töitä opiskelijalähtöisesti, unohtamatta oppilaitoksen ja yritysten välistä yhteyttä ja vuoropuhelua. Se, että opiskelijamme työllistyisivät alueemme yrityksiin tai perustaisivat seudulle omia yrityksiä, on meillä vahvana elinvoimaan liittyvänä tavoitteenamme, Flinkman avaa.

Elinvoiman lisäksi Flinkman korostaa myös alueellista ja valtakunnallista huoltovarmuusnäkökulmaa.

– Esedun kouluttamat ammattilaiset ovat paljolti niitä, jotka saattavat olla hyvin merkittävässä roolissa huoltovarmuuden suhteen. On tärkeää, että yhteiskunnassamme säilyy osaamistaso kaikilla aloilla ja kaikissa tilanteissa.

Hanketoiminta edistää sekä koulutusta että yritysten osaamista

Esedu on toisen asteen oppilaitos, mutta myös kehittäjäorganisaatio, jolla on laaja ja monipuolinen hanketoiminta. Kehittämishankkeilla yhtiö vahvistaa niin maakunnan yritysten osaamista, kilpailukykyä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Hankeverkostoissa Esedu on haluttu kumppani.

 – Kaupungin muiden konserniyhtiöiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä esimerkkinä on Karage-hanke, jossa teemme yhteistyötä MikseiMikkelin kanssa. Hankkeessa keskitymme yrittäjyyteen sekä törmäytämme opiskelijoita ja työelämää, Flinkman kertoo.

Ajankohtainen hanke on myös Arjen kiertotalous, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla. Vihreän siirtymän lisäksi Esedu panostaa erityisesti myös digitalisaatioon.

– Työelämän nopeissa muutoksissa osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen korostuvat. Tähän Esedu vastaa parhaalla mahdollisella tavalla, Flinkman sanoo.

Nuoria ei saa unohtaa

Visionsa mukaan Esedu on etevä edelläkävijä. Arvona on vastuullisuus, joka inhimillisesti koskee ajatusmallia nuorista: Ketään ei jätetä. Arja Flinkman sanoo kantavansa huolta niistä nuorista, jotka eivät tiedä vielä ammatillista polkuaan.

– Yhteiskunnassamme tie suoraan koulutukseen on oltava suora. Aktiivinen ja positiivinen tekeminen johtaa kohti koulutuksen saamista ja sitten työelämää. Meillä ei ole varaa hukata ainuttakaan nuorta, Flinkman sanoo.

Kaupungin konserniyhtiönä Esedulla on emoonsa välitön suhde. Tällöin myös tehdään yhteistyötä sen eteen, ettei yksikään peruskoulunsa päättävä nuori jää tyhjän päälle.

Flinkman myös muistuttaa, että nuorten opiskelijoiden lisäksi Esedu tarjoaa koulutusta myös aikuisille. Usein työelämässä jo olevat hakevat pienempiä koulutuskokonaisuuksia osana jatkuvaa oppimista.

– Tällöin puhutaan tutkintosuuntautuneisuuden sijaan nopeiden tutkinnonosaa pienempien osien ja tutkinnonosien opiskelusta, jolla täydennetään ammatillista osaamista. Tästä on hyötyä niillekin nuorille, jotka vielä hakevat omaa alaansa ja harkitsevat eri vaihtoehtoja.

Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos Etelä-Savossa. Esedussa opiskelija voi valita koulutuksen yli 20 eri ammattiin. Esedu kouluttaa eturivin taitajia Mikkelissä ja Pieksämäellä. Koulutuksiin on jatkuva haku joustavasti ympäri vuoden.

Konserniyhtiöistä viestiminen on yksi Mikkelin kaupungin viestinnän vuoden 2022 painopistealueista. 

Kuva: Arja Flinkman (Esedu)