Tiedote Ristiinan päiväkodin sisäilmasta

Mikkelin kaupungin logo.

Ristiinan päiväkodin sisäilmatyöryhmä kokoontui 27.1.2023. Kokouksessa käsiteltiin päiväkodin sisäilmatilannetta ja uuden päiväkodin rakentamishankkeen tilannetta.

Päiväkodin tilojen käyttäjillä on esiintynyt oireilua, joka liitetään sisäilmaan. Päiväkodille on vuoden 2021 aikana toimitettu ilmapuhdistimia, mutta niistä ei ole saatu riittävää hyötyä. Tilojen käyttäjien oireilutilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Ristiinaan on ollut suunnitteilla uusi päiväkoti. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 2,65 miljoonan euron lisämäärärahan investointiohjelmaan Ristiinan päiväkodin hankkeelle vuodelle 2023. Uuden päiväkodin suunniteltu valmistuminen on loppuvuodesta 2023.