Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 20.2.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 20. helmikuuta.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 26 Vuoden 2022 kunniamerkkien luovuttaminen

Kokouksen aluksi luovutettiin kunniamerkit. Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin kultaristein saivat sairaanhoitaja Tanja Hartonen ja puoluesihteeri Veli Liikanen.

§ 27 Eron myöntäminen Ali Tiimoselle Mikkelin vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi varajäseneksi valittiin Pertti Anttonen.

§ 28 Eron myöntäminen Sanna-Mari Hokkaselle Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi varajäseneksi valittiin Satu Soivanen.

§ 29 Suomenniemen aluejohtokunta 2021–2025, puheenjohtajan vaihto

Hyväksyttiin.

§ 30 Kyyveden, Harjujärven ja Ala-Aittaroisen rantaosayleiskaavan muutos / Pikonmäki

Hyväksyttiin.

§ 31 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen terävöittäminen

Merkittiin tiedoksi.

§ 32 Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja viranhaltijajohdon tutustuminen pitäjiin ja yrityksiimme

Merkittiin tiedoksi.

§ 33 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

Merkittiin tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet


Jaana Strandman (ps.): Elinvoiman, yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin panostaminen
Jarno Strengell (sd.): Kierrättämisen ja kiertotalouden parantaminen