TE2024 E-Savo -hankkeen blogi: TE24-uudistuksen valmistelutyö jatkuu

Projektiasiantuntijat.

Työllisyyspalveluiden uudistus etenee Etelä-Savossa. Mikkelin kaupunki sai toukokuun loppuun mennessä pyytämäänsä työvoimapalvelualuekyselyyn vastaukset odotusten mukaisesti.

Yhteiseen työvoimapalvelualueeseen, jossa Mikkeli toimisi vastuukuntana, ovat ilmoittautuneet Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Lisäksi Pieksämäki harkitsee vielä liittymistä tähän seudulliseen työvoimapalvelualueeseen. Vaihtoehtoinen valinta Pieksämäen kaupungille olisi Keski-Savon työvoimapalvelualue yhdessä Joroisten, Leppävirran ja Varkauden kanssa. Savonlinnan seutu jatkaa poikkeuslupahakemuksen valmistelua yhdessä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Parikkala on päättänyt jatkaa valmistelua Etelä-Karjalan kanssa, eikä ole enää mukana Savonlinnan työvoimapalvelualueen suunnittelussa. 

Mikkelin seudun työvoimapalvelujen suunnitteluun on luotu ohjausryhmä, joka on kokoontunut jo kahdesti. Akuuteimmin valmistelun alla on järjestämissopimus, jolla kunnat siirtävät työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun isäntäkunnalle, tässä tapauksessa Mikkelille. Savonlinnan suunnalla on samanlainen sopimus valmisteilla. Kuntien hyväksymä järjestämissopimus on toimitettava liitteineen valtioneuvostolle lokakuun loppuun mennessä.  

Järjestämissopimuksen liitteeksi tulee palvelusuunnitelma. Eri valmistelutyöryhmissä on paneuduttu palvelukohtaisesti nykytilan kuvauksiin ja työ jatkuu pohdinnoilla entistä parempien palveluiden tuottamiseksi. Valmistelu on edennyt erityisesti henkilö- ja monialaisten palveluiden valmistelutyöryhmässä sekä yritys- ja työnantajapalveluiden työryhmässä. Koulutus- ja muiden palveluiden hankintoja on alettu miettiä, samoin toimitiloja. Henkilöstön osalta päästään tarkempaan tehtävien ja sijoittumisen suunnitteluun vasta työvoimapalvelualueiden virallisten päätösten jälkeen. Lopullisia vahvistuksia odotetaan saatavan työ- ja elinkeinoministeristä viimeistään karkauspäivänä 2024.  

Maahanmuutto- ja kotoasioihin paneuduimme Rantasalmella pidetyssä seminaarissa kesäkuun alussa. Kotoutumislain uudistukset tulevat voimaan 1.1.2025 ja vaikuttavat myös tuleviin työllisyyspalveluihin. Niiden osalta suunnittelu ja ennakointi tulee olemaan laajaa, sillä työperäisestä maahanmuutosta on toivottu ainakin osittain ratkaisua maakunnan kohtaanto-ongelmaan ja joidenkin alojen työvoimapulaan.  

Muita yhteisesti sovittavia asioita on liuta Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Kyseessä on nimenomaan lakisääteisten palveluiden uudelleen järjestely valtiolta kunnille. Tämän lisäksi kunnat voivat panostaa näihin asioihin vielä enemmän kuntien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Työllisyyspalvelut tulisi nähdä vahvasti osana elinvoimapalveluita ja kunnan vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä. Me jatkamme järjestämissopimuksen ja siihen liitteeksi laitettavan palvelusopimuksen valmistelua. Olemme käytettävissä eri kuntien päätöksenteon apuna, jotta kuntapäättäjillä olisi riittävästi tietoa käsitellä ja tehdä lopullisia päätöksiä kunnanhallituksissa ja lopulta kunnanvaltuustoissa. Elokuun 30. päivä järjestämme kaikille Etelä-Savon kuntapäättäjille tilaisuuden, jossa on mahdollisuus keskusteluille ja yhteisille työllisyyspohdinnoille.   

Me, Tiina ja Seija, olemme tämän kesän nyt näin, työmoodissa, muutamia pieniä Seijan uinti- ja Tiinan melontabreikkejä lukuun ottamatta. Hyvää kesää kaikille!

Teksti: Projektiasiantuntijat Tiina Ikonen ja Seija Lehtonen

Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen siirtoa kunnille koskevat lait 1.3.2023. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Etelä-Savon osalta siirtoa valmistelee TE2024 E-Savo -hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto ja toteuttaa Mikkelin kaupunki.