Ruokamyrkytysepäilyyn liittynyt epidemia rauhoittunut – lintuinfluenssasta ei uutta tiedotettavaa

Mikkelin kaupungintalo.

Mikkelin häiriötilanteiden johtoryhmä kokoontui torstaina 24.8.2023 käymään läpi tilannekuvaa ruokamyrkytysepäilystä ja lintuinfluenssasta Mikkelissä.

Uusia ruokamyrkytysepäilytapauksia ei ole tullut tietoon ja epidemia näyttäisi olevan rauhoittunut. Ruokamyrkytysepäilyn selvittämistä jatketaan yhdessä Ruokaviraston ja THL:n kanssa. Epidemia on poikkeuksellinen ja laaja. Asiasta tiedotetaan lisää, kun epidemian syy selviää.

Hyvinvointialue ohjeistaa, että 16.8.23 kouluruokailun osallistuneita kehotetaan seuraamaan terveydentilaansa ja jos jotakin poikkeavaa ilmenee tai herää huoli voinnista, kehotetaan ottamaan yhteyttä kouluterveydenhoitajiin tai päivystysapuun (p. 116 117).

Mikkelin kaupunki tiedotti 21.8.2023, että Mikkelistä oli löytynyt lintuinfluenssaan kuollut naurulokki. Kyseinen lintu oli ensimmäinen todettu tapaus Itä-Suomessa. Asiasta ei tässä vaiheessa ole uutta tiedotettavaa. Häiriötilanteiden johtoryhmä seuraa kuitenkin ajantasaisesti tilannetta ja tiedottaa asiasta tarvittaessa myöhemmin.