Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 22.4.2024

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 22.4.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastavat Marita Hokkanen ja Katriina Janhunen.

§ 30 Eron myöntäminen Jarmo Lautamäelle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Veli Liikanen.

§ 31 Eron myöntäminen Juhani Oksmanille tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi jäseneksi valittiin Tomi Vänninen. Varajäseneksi Mika Marttinen.

§ 32 Eron myöntäminen Pirkko Valtolalle kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi jäseneksi valittiin Jouko Kervinen. Varajäseneksi Sami Järvinen.

§ 33 Eron myöntäminen Jenni Oksaselle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi jäseneksi valittiin Pirkko Valtola.

§ 34 Eron myöntäminen Jarmo Lautamäelle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin. Uudeksi jäseneksi valittiin Raimo Lilja.

§ 35 Mikkelin seudun työllisyysalueen perustaminen ja työllisyysalueen lautakunnan jäsenten nimeäminen sekä hallintosäännön muutokset

Hyväksyttiin. Lautakunnan jäseniksi nimitettiin seuraavat: Markku Kakriainen (pj.), Paavo Barck, Nina Jussi-Pekka, Sami Järvinen, Kirsi Vilhunen. Varajäsenet: Päivi Ylönen, Anne Puntanen, Tapani Sorsa, Nina Rasola, Raimo Jämsen.

Varapuheenjohtajaksi lautakuntaan nimettiin Mikko Hokkanen.

§ 36 Kaupungin tontinluovutusperiaatteiden ja -hinnaston päivittäminen aurinkoenergiavoimala-alueiden varaus- ja muiden käytäntöjen osalta

Hyväksyttiin.

§ 37 Talousarviomuutokset 4/2024

Hyväksyttiin.

§ 38 Valtuustoaloite koskien omien mobiililaitteiden käyttöä Mikkelin peruskouluissa

Merkittiin tiedoksi.

Keskustelun aikana Suvi Kähkönen-Valtola (kok.) teki seuraavan toimenpidealoitteen Eero Ahon (kok.) kannattamana: “Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen eli kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen, valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, joilla turvataan kaikille Mikkelin peruskoululaisille mobiililaitteiden aiheuttamista häiriöistä vapaat oppitunnit.”

Toimenpidealoite hyväksyttiin.

Uudet valtuustoaloitteet

Arto Seppälä (sd.): Mikkeli kaupungin on torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen.
Satu Taavitsainen (liik.): Nuorten maksuton toinen aste säilytettävä.
Heli Kauppinen (vihr.): Toisen asteen opintojen maksuttomuus Mikkelissä.
Jarno Strengell (sd.) : Sisäinen tarkastus Bio-Sairila oy:n taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta.