Mikkelin kaupunki vuokraa Solinvestille aurinkovoimala-alueen Ristiinasta

Aurinkoenergiakennoja.

Mikkelin kaupunki ja Solinvest oy ovat neuvotelleet aurinkovoimala-alueen toteuttamisesta kaupungin maa-alueelle Ristiinaan. Maanvuokrasopimus tehdään aurinkovoimalahankkeita kehittävälle Solinvestille.

Alueen koko on hieman yli kahdeksan hehtaaria ja se sijoittuu Ristiinan Vihkoon. Alue on toiminut aiemmin Ristiinan kunnan kaatopaikkana ja soveltuu hyvin aurinkovoimala-alueeksi. Solinvest oy on tutkinut huolellisesti alueen maaperän soveltuvuutta vihreän siirtymän hankkeelle. Yhtiön laatiman selvityksen mukaan vanhan kaatopaikan herkemmille osille ei osoiteta maaperään vaikuttavaa rakentamista, vaan aurinkopaneelien perustaminen tapahtuu siten, että joutomaa saadaan nyt hyötykäyttöön.

Paneelikentän lisäksi alueelle tulee erilaisia laitteisto- ja energiavarastorakennelmia, jotka sijoittuvat kaupungin omistamalle maalle. Mikkelin kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs on seurannut hankkeen edistymistä hyvillä mielin.

– Solinvest oli meihin yhteydessä reilu vuosi sitten ja hanke on edennyt määrätietoisesti maanvuokravaiheeseen. Prosessin aikana kaikki osapuolet ovat oppineet koko ajan uutta ja on tärkeää, että kaupungin prosesseja on saatu muokattua siten, että uusiutuvan energian hankkeita voidaan viedä kaupungin kannalta nopeasti eteenpäin.

– Uskon, että tämä vaikuttaa positiivisesti Mikkelin vetovoimaan vihreän siirtymän hankkeiden saamiseksi kaupunkiin. Näin lisäämme alueen elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta uusien teollisen mittaluokan hankkeille.

Maanvuokrasopimuksen myötä Solinvest voi hakea sekä poikkeamislupaa alueen osayleiskaavasta sekä rakentamislupaa hankkeelle. Molempia on valmisteltu jo edeltä ja kaupunki on ohjannut yhtiön tekemään erilaisia vesitalous- ja muita selvityksiä, jotka edistävät hankkeen toteutusta.

Solinvestin kehitysjohtaja Miika Korsman kiittää kaupungin ja Järvi-Suomen Energian toimijoita erinomaisesta yhteistyöhengestä sekä ratkaisukeskeisestä toiminnasta.

– Olemme iloisia saadessamme olla mukana luomassa puhdasta energiaa yhteiskunnan hyödyksi. 

Konkreettinen aurinkovoimalan rakentaminen alkaa rakennusluvan ja verkkoliittymäsopimuksen myötä syksyllä 2024 tai viimeistään keväällä 2025. Alueelle on suunniteltu 6 MW aurinkovoimalan lisäksi 15 MW tai 30 MWh akkuvarastoja. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain, jossa ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan aurinkovoimalan rakentaminen ja akkuvaraston laajennus toteutetaan toisessa vaiheessa.