Henkilö pyöräilemässä kohti sairaalaparkkia.

17.11.2020 - C21-kaupunginjohtajat: Hallituksen tulee teettää puolueeton arviointi sote-uudistuksen vaikutuksista kaupunkien talouteen ja investointikykyyn

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi päivitetystä, sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä lausuntonsa 9.11. Neuvoston näkemyksen mukaan esityksen vaikutusarviointiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja esityksen kokonaisvaikutuksista julkiseen talouteen on vaikea saada selkoa. Arviointineuvosto katsoo […]

kaupunginjohtaja

29.10.2020 - Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: Korona kiristää taloutta entisestään – menokurin oheen mahtuu myös kehittämispanostuksia

Kuntakenttä kohtasi laajoja taloudellisia haasteita jo vuonna 2019. Koronaviruspandemia on riepotellut jo entuudestaan huonossa taloustilanteessa olleita kuntia, ja kriisin vaikutukset näkyvät kuntien taloudessa myös tulevina vuosina laajoista tukitoimista huolimatta. Mikkelin […]

14.5.2020 - Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös vuodelta 2019

Ympäristötilinpäätös on tehty vuodesta 2005 alkaen osaksi kaupungin tilinpäätöstä. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa toimintayksiköitä koskevat ympäristötulot ja -menot sekä ympäristöinvestoinnit. Siihen on otettu Mikkelin vesiliikelaitoksen ympäristöön liittyvät lupaehdot ja […]

Kaupungintalon etuovi.

31.3.2020 - Mikkelin kaupungin talous heikentyi – Konsernin rooli korostuu

Mikkelin kaupungin taloudellinen tulos heikentyi 4,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ollen 18,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen laskutusosuuden kasvu 13,4 miljoonalla eurolla (7 %) ja […]

17.12.2019 - YT-neuvottelut päättyivät – 4,6 miljoonan euron tavoite saavutettiin ilman lomautuksia

Mikkelin kaupungin YT-neuvottelut päättyivät maanantaina 16.12.2019. Kaupunginhallituksen 14.10.2019 tekemän päätöksen mukaan YT-neuvottelujen tavoitteena oli etsiä 4,6 miljoonan edestä henkilöstösäästöjä. YT-neuvottelujen pohjana on ollut vuoden 2019 aikana valmisteltu tavoiteorganisaatio ja siihen […]

29.11.2019 - Kaupunginhallitukselle esitetään viiden kirjaston lakkauttamista

Päätöksenteon syksy etenee. Mikkelin kaupunginhallitus päättää lakkautettavista kirjastoista maanantaina 2.12. Kaupungin heikko taloustilanne johtaa voimakkaaseen talouden sopeuttamiseen. Kaupunginhallitukselle esitetään seutukirjaston viiden sivukirjaston lakkauttamista. Esityksen mukaan kirjastot lakkautetaan Otavassa, Lähemäellä ja […]

29.11.2019 - Kaupunginhallitus päättää lukion Ristiinan toimipisteen kohtalosta maanantaina

Mikkelin kaupunginhallitus päättää Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttamisesta maanantaina 2.12. Kaupungin heikko taloudellinen tilanne vaatii voimakasta talouden sopeuttamista. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Mikkelin lukion Ristiinan toimipiste lakkautetaan 1.8.2020 alkaen. Lopulliset päätökset […]