Konserni- ja elinvoimajaosto aloitti vuoden 2021 elinvoima- ja hankekatsauksella

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden aikana tiistaina 12.1.

Kokouksen esityslistalla oli yksi varsinainen asia: elinvoima- ja hankekatsaus. Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esitteli jaostolle ajankohtaisen elinvoimakatsauksen, jossa käytiin läpi ajankohtaiset, kaupungin strategiaan sidoksissa olevat elinvoima-asiat. Yhtenä esimerkkinä esiin nousi Kulttuurin unelmavuosi 2022 osana Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihakua. Jaostoa myös muistutettiin, että tulevan uuden valtuustokauden strategiatyön käynnistäminen tarvitsee pohdintaa siitä, millainen prosessi tällä kertaa halutaan.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen avasi jaostolle hankekokonaisuutta, tärkeimpiä meneillään olevia hankkeita ja hanketoiminnan merkitystä. Lisäksi hän esitteli kehitysyhtiön viime vuoden tuloksia.

Miksein ohjelmakoordinaattori Kati Saltiola avasi tarkemmin Memory Campuksen kehitysalustan tilannetta. EcoSairilan kehittämisalustan ajankohtaiset asiat jaostolle summasi Miksein Panu Jouhkimo.

Jaosto kokoustaa seuraavan kerran 9. helmikuuta.