Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 22.2.2022

Nuija pöydällä.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 22.2.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 24 Toimitusjohtajasopimuksen mallipohja

Esittelijä täydensi esitystään kohtien 7 ja 9 osalta niin, että toimitusjohtajaan ei sovelleta vuosilomalakia, kuitenkin toimitusjohtajalla on täysi lomaoikeus, joka perustuu yhtiössä sovellettavaan työehtosopimukseen ja että toimitusjohtajalla on oikeus työntekijän eläkelain mukaiseen eläkkeeseen. Tarvittaessa määritellään eläkelaki, jota sopimuksessa noudatetaan.

Hyväksyttiin.

§ 25 Ennakkokanta Mikalo Oy:n toimitusjohtajasopimuksen päivitykseen

Hyväksyttiin.

§ 26 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

Asiaa jaostolle selostivat Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

Esittelijä täydensi esitystään seuraavalla tavalla: Jaosto päättää, että innovaatiotoiminnan ekosysteemihankehakemuksen hakijana on Mikkelin kaupunki.

Esittelijän täydennetty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jaosto kävi läpi strategian toimenpiteiden valmistelutilanteen ja antoi jatkovalmisteluohjeet.

§ 27 Purkulupapyyntö kiinteistölle osoitteessa Nuottakatu 3 A, Mikkeli – Mikalo Oy

Hyväksyttiin.

§ 28 Nimeämispyyntö Koha-Suomi Oy:n hallitusjäseneksi

Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com