Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 9.4.2024

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9.4.2024.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastavat Heli Kauppinen (vihr.) ja Jani Sensio (kok.). Hyväksyttiin.

§ 24 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2024, kiinteistöyhtiöt

Toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selosti kiinteistöyhtiöiden (Naistinki, oppilaitoskiinteistöt ja jäähalli) asioita jaostolle. Merkittiin tiedoksi.

§ 25 Suur-Savon Sähkö oy:n ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

Jarno Strengell (sd.) esitti, että Mikkelin kaupunki käyttää lunastusoikeutta, eikä mahdollista uuden yhtiön pääsemistä sisälle Suur-Savon Sähköön. Tiedossa ei ole, että Suur-Savon Sähkö käyttäisi lunastusoikeutta. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Päätös pohjaesityksen mukaisesti: Mikkelin kaupunki ei käytä lunastusoikeuttaan. Hyväksyttiin.

§ 26 Mikalo oy:n kiinteistökehityssuunnitelma poistettavien kohteiden osalta vuosille 2024–2025

Mikalon va. toimitusjohtaja Tommi Kuvaja selosti asiaa jaostolle.

Jarno Strengell esitti, että asia laitetaan uudelleen valmisteluun: ”Mikalon toiminnasta poistettavaksi aiottujen asuntojen asukkaille tehdään kysely, miten asukkaat suhtautuvat asunnon purkuun tai myyntiin sekä kuinka he aikovat jatkossa järjestää asumisensa. Mikalon esittelemät poistettavat asunnot (111 kpl, käyttöaste noin 70 prosenttia, osassa kohteissa 95 prosenttia) ovat kaupunkikeskuksen ulkopuolella, mikä vaikuttaa merkittävästi alueiden asukasmääriin sekä mahdollisesti varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen tarpeeseen. Tämän jälkeen asia tuodaan uudestaan käsittelyyn.” Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen muutti pohjaesitystä siten, että asia palautetaan uuteen valmisteluun yritys- ja aluevaikutusten arvioimiseksi. Hyväksyttiin.

§ 27 Mikkelin Opiskelija-asunnot oy:n kiinteistökehityssuunnitelma poistettavien kohteiden osalta vuosille 2024–2025

Va. toimitusjohtaja Tommi Kuvaja selosti asiaa jaostolle.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 28 Suur-Savon Sähkö oy yhtiökokous 11.4.2024

Merkittiin tiedoksi.

§ 29 Mikkelin kaupungin edustajan nimeäminen Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n hallitukseen

Jaosto nimesi edustajaksi Susanna Latvalan. Hyväksyttiin.

§ 30 Sodan ja rauhan keskus Muisti oy:n yhtiökokous 19.4.2024

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää yhtiökokoukselle hallitukseen valittavaksi kaupungin vs. taloussuunnittelupäällikkö Mari Komulaista. Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Pekka Pöyry
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
pekka.poyry(at)mikkeli.fi
050 544 5199