vettä

22.9.2022 - Vesijohtoverkon vuodot Tuskussa ja Kenkäveronniemessä on korjattu

Lentokentän ja Tuskun alueen vesijohtoverkon toiminta on palautunut normaaliksi keskiviikkoiltana 21.9.2022. Myös Kenkäveronniemen alueen vesijohtoverkon korjaustyöt on tehty. Verkostosta otettu vesinäyte on tutkittu ja näyte on vahvistanut vedenlaadun olevan hyvä. Vesijohtoverkoston toiminta Kenkäveron alueella […]

vettä

20.9.2022 - Lentokentän alueen vesijohtoverkostossa vuoto 20.9.

Vesilaitos tiedottaa. Lentokentän alueen vesijohtoverkostossa on havaittu vuoto. Korjaustyöt on aloitettu. Lentokentän ja Tuskun alueella saattaa ilmetä vesijohtoveden samentumista veden paineen ja virtaussuuntien muutoksesta johtuen. Veden juoksutus auttaa värivaihteluiden poistumisessa.

Vietnamilaisia vesiasiantuntijoita

8.6.2022 - Mikkelin vesiosaaminen kiinnostaa kansainvälisiä asiantuntijoita

Vietnamilaiset vesilaitosten johtajat tutustuivat 7.6.2022 Mikkelin vesiosaamiseen osana Suomen kiertuettaan.  Finnish Water Forum järjestää vietnamilaisille vesilaitosten johtajille koulutusta, jonka osana he tutustuvat erityisesti veteen liittyvään kiertotalouteen Mikkelissä. Reilu kymmenen vietnamilaista […]

Sisäkuva jätevedenpuhdistamolta

25.5.2022 - Vesilaitoksen johtaja vaihtuu 1.7.2022

Kaupunginjohtaja Timo Halonen on henkilöstöpäätöksellään 24.5.2022 siirtänyt Reijo Turkin vesihuoltopäällikön tehtävään Vesiliikelaitoksessa 1.7.2022 alkaen. Reijo Turkki siirtyy tehtävään omalla suostumuksellaan. Aikaisemmin Reijo Turkki on toiminut Vesilaitoksen johtajana. Vaihdoksessa on kyse […]

Sisäkuva Metsäsairilan jätevedenpuhdistamolta.

7.10.2021 - Kaikki Mikkelin keskusta-alueen jätevedet puhdistetaan uudessa puhdistamossa

Mikkelin vanha puhdistuslaitos on tänään 7.10.2021 lopettanut jäteveden puhdistuksen Kenkäverossa. Vuosikymmeniä ulkoaltaissa tapahtunut puhdistusprosessi on siirtynyt kallion sisään, Metsäsairilaan. Tästä päivästä alkaen kaikki alueen jätevedet puhdistetaan Metsäsairilassa sijaitsevassa uudessa jätevedenpuhdistuslaitoksessa. […]

Käytävä jätevedenpuhdistamolla.

1.7.2021 - Uusi jätevedenpuhdistamo esittäytyy videolla

Mikkelin uudesta jätevedenpuhdistamosta on tehty video, jossa kerrotaan taustoja, miksi hankkeeseen lähdettiin sekä erityisesti siitä, mitä hankkeella tavoitellaan. Esille tulee Mikkelin tahtotila hoitaa asukkaiden jätevedet hyvin sekä ottaa huomioon Saimaan vesistön kunto.  Toinen merkittävä […]

jäteved*enpuhdistamo

18.5.2021 - Uusi jätevedenpuhdistamo käynnistyi

Mikkelin uuden jäteveden puhdistamon toiminta on alkanut. Ensimmäiset jätevedet on otettu tänään 18.5.2021 sisälle uuteen jätevedenpuhdistamoon. Toiminta käynnistyy vaiheittain touko- kesäkuun aikana. Ensimmäisessä vaiheessa noin 1/3 Kenkäveronniemessä aikaisemmin käsiteltävästä jätevedestä […]

Vesipisaroita.

9.4.2021 - Vesiosaamisen kehittämistyö etenee Mikkelissä

Mikkeli luo kansainvälisesti kiinnostavan vesiosaamisen kehitysalustan. Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon ympärille uutta liiketoimintaa ja vetovoimaa synnyttävän Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen (BEM) kehittämiskumppaniksi on valittu Operon Finland Oy. Vesiosaaminen on yksi maakunnan […]

Markkinointikuva

5.2.2021 - Kaupungille sivut jätevedenpuhdistamon usein kysytyistä kysymyksistä

Mikkelin kaupunki yhdessä Mikkelin vesilaitoksen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa on avannut sivut, joilla vastataan kaupunkilaisten kysymyksiin jätevedenpuhdistamosta, sen operoinnista sekä EcoSairilan alueen kumppanuuksista. Vastaajina kysymyksiin ovat kaupungin tekninen […]

Mikkelin kaupungin logo.

18.3.2020 - Mikkelin vesilaitos rakentaa puhdistamon valmiiksi ilman pääurakoitsijaa

Mikkelin vesilaitos varmistaa puhdistamohankkeen valmistumisen jatkamalla rakennustöitä uudella organisaatiolla. Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti 17.3.2020 purkaa Metsäsairilan puhdistamon pääurakkaa ja Kenkäveronniemen tulopumppaamon pääurakkaa koskevat urakkasopimukset. Urakkasopimuksen purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Vesilaitos […]