Palvelut

Rantajoentie 14 (994)

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) tila 491-417-2-131

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Rantajoentie 14
  • Kaavatunnus: 994
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2022-4579 (10 02 03)
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, kaavoitusinisnööri Ville Nykänen 040 129 4114
  • etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutos on lähtenyt käyntiin Mikkelin kaupungin aloitteesta. Rantajoentien varrella olevaa lähivirkistysaluetta suunnitellaan muutettaviksi pientalotyyppisiksi asuintonteiksi. Asemakaavan muutos noudattaa Mikkelin maapoliittisen ohjelman tavoitteita kaupunkirakenteen tiivistämisen suhteen.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 30.8.2022