Palvelut

Tarkastusasiakirjat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät muodostavat koko rakennustyön kulun kuvauksen rakennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuspöytäkirjan liitteeksi luovutettavaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon.

Rakennustyöntarkistusasiakirjaa voidaan pitää sähköisenä Lupapiste.fi palvelussa tai rakennusvalvonnan lomakkeista löytyvänä pdf-dokumenttina, joka tallennetaan rakennuksen lupapisteen liitteisiin ennen käyttöönotto- ja loppukatselmusta. Tarkistusasiakirja tulee pitää ajan tasalla ja olla kaikilla viranomaiskatselmuksilla esitettävissä.