Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 18.12.2023

Kaupungintalon julkisivu.

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 18.12.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 388 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 389 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastavat Pekka Pöyry (kesk.) ja Heli Kauppinen (vihr.). Hyväksyttiin.

§ 390 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:

Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, hallituksen pöytäkirja 22.11.2023
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat 12.10. ja 21.11.2023

Lisäksi kaupunginjohtaja esitti, että ilmoitusasiana käsitellään Etelä-Savon Energia Oy:n tilannekatsaus, jossa ei tehdä päätöksiä tai anneta omistajaohjausta. Hyväksyttiin.

ESE-käsittelyn alettua kokouksesta poistuivat esteellisinä Jaana Strandman, Jani Sensio, Kirsi Olkkonen, Minna Pöntinen ja Ari Liikanen. Strandmanin tilalle tuli Mervi Eskelinen.

§ 391 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 392 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 393 Työllisyysohjelma 2024

Asiaa kaupunginhallitukselle selosti palvelupäällikkö Pekka Patama. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman vuodelle 2024. Hyväksyttiin.

§ 394 Teollisten elintarvikkeiden hankinnan tarjouspyynnön hyväksyminen

Asiaa kaupunginhallitukselle selostivat vt. palvelujohtaja Anne Kalin ja tuotantosuunnittelija Marja Jussi-Pekka. Hyväksyttiin.

§ 395 Ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelujohtajan virkavaalin vahvistaminen

Hyväksyttiin.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelujohtaja Mari Takkinen ottaa viran vastaan 2.1.2024.

§ 396 Mikkelin kaupunki Suomen Vetylaakso ry:n jäseneksi

Hyväksyttiin. Mikkelin kaupunki liittyy Vetylaakso ry:n jäseneksi vuoden 2024 alusta alkaen. Vuoden 2024 jäsenmaksu maksetaan strategiatyöhön varatusta määrärahasta.


Lisätietoja
Jarno Strengell
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
044 711 5123
jarnostrengell(at)hotmail.fi