Palvelut

Porrassalmenkatu 19-21(1010)

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osassa 8 ja tontilla 8/ Porrassalmenkatu 19-21  

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Porrassalmenkatu 19-21 (1010)
  • Kaavatunnus: 1010
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2023-955
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa tontin rakennusoikeus nykyi-sen toteutuneen tilanteen mukaisesti ja muodostaa kaksi erillistä tonttia. Kaa-valla ei lisätä alueen rakennusoikeutta. Kaavassa esitetään keskustatoiminto-jen korttelialueelle tonttijako toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisesti.

KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

Asemakaavan muutos vireille 15.2.2023