Asioi verkossa

Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut edistää avustuksilla liikuntaa, kilpaurheilua ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa sekä kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä. Erityisesti halutaan tukea lasten ja nuorten kasvua liikunnan avulla.

Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille kansalaisjärjestöille, joiden kotipaikka on Mikkeli. Järjestön tulee toimia rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään yhden vuoden ennen avustuksen myöntämistä. Avustusta voidaan myöntää myös kylätoimikunnille ja kaupunginosaseuroille. Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota laajapohjaisen liikuntaharrastuksen ja terveiden elämäntapojen edistämiseen. Toiminnan määrää ja tuloksellisuutta arvioidaan seuraavilla tekijöillä:

· aktiivisten, ohjattuun toimintaan osallistuvien harrastajien määrä

· monipuolinen liikuntatarjonta, harjoitus-, kilpa- ja muiden tilaisuuksien määrä sekä niiden osallistujamäärät

· aktiivisesti toimivien ohjaajien ja valmentajien lukumäärä ja koulutustaso sekä ohjaus- ja valmennustoiminnan määrä ja laadukkuus

· toiminnan suuntaaminen jäsenistön lisäksi yleisen liikuntaharrastuksen lisäämiseen

· merkittävät saavutukset ja Mikkelin kaupungin tunnetuksi tekeminen.

Avustettavalla toiminnalla ja hankkeilla pitää aina olla myös omarahoitusosuus. Avustuksia myönnetään samaan tarkoitukseen vain yhdestä kaupungin määrärahasta.

Liikuntapalveluilla tulee olla käytettävissään avustusta hakevan yhteisön voimassa olevat säännöt.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvistaa vuosittain avustusmäärärahan suuruuden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Avustukset myöntää liikuntapäällikkö hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. Tunnustuspalkinnon ja Vuoden liikuntateko –palkinnon myöntää lautakunta. Liikuntapalvelut antaa lautakunnalle selvityksen avustusten myöntämisestä kaksi kertaa vuodessa.

Avustusmuotoja ovat ohjaaja-avustus, liikuntapaikka-avustus, muu kohdeavustus, tunnustuspalkinto ja vuoden liikuntateko.

Toimintaohjeet

Ohjaaja-avustusten tietolomake täytetään sähköisenä. Ohjaaja-avustusta haet seuraavasti

1. Avaa hakemuslomake verkkoasiointilinkistä.

2. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

3. Täytä lomake ja lisää liitteeksi seurantalomakkeet ja tarvittavat todistukset

4. Tarkista ja lähetä hakemus.

5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.

Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan hakemuksen täyttämistä kirjautumalla palveluun uudestaan.

Tutustu ennen hakemuksen tekoa Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteisiin (pdf)

Verkkoasiointi

Liikunnan ohjaaja-avustusten tietolomake

Ohjaaja-avustusten tietolomake täytetään sähköisenä.

Liikuntapalveluiden yhteisöjen tietolomake

Tietolomakkeen tiedot tulevat liikuntapalveluiden käyttöön. Erityisesti yhteystietoja käytetään liikuntapalveluiden asioista tiedotettaessa.

Liikunnan kohdeavustus

Liikunnan kohdeavustus haetaan sähköisesti.

Liikunnan liikuntapaikka-avustus

Liikunnan liikuntapaikka-avustus haetaan sähköisesti.

Liikunnan tunnustuspalkintohakemus

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää menestyneille tai lupaaville urheilijoille, seuroille tai joukkueille ja ansioituneille seuratyöntekijöille.

Puhelinnumerot

Liikuntapäällikkö

Kysy mahdollisia lisätietoja liikuntapäälliköltä

+358 447942407
paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu

tiina.juhola(a)sivistys.mikkeli.fi

Ohjaaja-avustus

Ohjaaja-avustusta haetaan kolme kertaa vuodessa täyttämällä sähköinen tietolomake. Lisäksi täytetään ohjaaja-avustuksen seurantalomakkeet, jotka toimitetaan liikuntapalveluille sähköisesti tietolomakkeen liitteenä.

Jaksot ja palautusajat ovat seuraavat:
Jakso I: 1.12. – 31.3.
palautusaika 1. – 14.4.

Jakso II: 1.4. – 31.7.
palautusaika 1. – 14.8.

Jakso III: 1.8. – 30.11.
palautusaika 1. – 14.12.

Ohjaaja-avustus seurantalomake, JOUKKUE

Ohjaaja-avustus seurantalomake, YKSILÖLAJIT 

Seurantalomakkeet lisätään hakemuksen liitteeksi sähköisesti.