Biltema laajentaa Mikkeliin

Biltema Suomi Oy rakennuttaa uuden tavaratalon Mikkeliin. Biltema-konserniin kuuluva Biltema Real Estate Finland Oy ostaa Mikkelin kaupungilta 3,4 hehtaarin maa-alueen Visulahdesta. Yhtiö jätti tonteista ostotarjouksen kaupungin järjestämän julkisen tarjouskilpailun yhteydessä.

Tavarataloketjun toimitusjohtaja Jani Mahlakaarto Biltema Suomi Oy:stä vahvistaa, että yhtiö suunnittelee Mikkeliin uutta myymälää. Yhtiön uuden tavaratalokonseptin mukainen noin 7 000 neliömetrin myymälä työllistää avauksensa jälkeen noin 25 – 40 henkilöä, rakennusvaiheessa moninkertaisen määrän.

Jani Mahlakaarron mukaan laajentaminen Mikkeliin on osa uutta kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on lisätä myymälöiden määrä Suomessa lähivuosien aikana. Yhtiön tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2021 ja avata uusi myymälä yleisölle loppukeväästä 2022.

Tonttikauppa vauhdittaa Visulahden yritysalueen kehittymistä

Mikkelin kaupungin näkökulmasta noin 3,4 hehtaarin tonttikauppa on keskeisin lähtölaukaus Visulahden alueen kaupan ja yritystoiminnan rakentamiselle. Vahva valtakunnallinen kauppaketju toimii alueen veturiyrityksenä, jonka vetovoimalla saadaan alueen muille investointikaavailuille varmasti vauhtia. Biltema on ensimmäinen vähittäiskaupan toimija, joka tulee julkisuuteen suunnitelmiensa kanssa.

Mikkelin kaupunki ja Liikennevirasto yhdessä rakentavat VT5 Mikkeli–Juva -valtatiehanketta. Valtatie avautuu liikenteelle loppuvuonna 2020. Visulahden uusi eritasoliittymä otetaan samassa yhteydessä käyttöön. Liittymän ympärillä sijaitsevat kaupan toiminnoille varatut alueet.

Mikkelin kaupunki on asemakaavoittanut valtatielinjauksen välittömään läheisyyteen runsaasti kaupan ja yritystoiminnan maa-alueita. Yhteysvälihankkeen yhteydessä on rakennettu alueen kortteli- ja tonttikatuja siten, että tontit ovat käyttöönotettavissa. Aiemmin alueelle on jo sijoittunut Ponsse Oyj.

Kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoo, että aluetta on kehitetty suunnitelmallisesti.

– Mikkelin kaupunki on rakentanut pitkäjänteisesti Visulahden eritasoliittymän ympärille sijoittuvaa kaupan ja yrittämisen aluetta. Valtatiehankkeen etenemisen ja tämän tonttikaupan myötä usko kauppapaikan vetovoimaisuuteen on konkretisoitunut. Voi sanoa, että valtakunnallisesti tunnetun ketjun sitoutuminen Visulahteen on tästä kaikista konkreettisin esimerkki ja kehitysaskel. Tämä yrityksen investointi luo kaivattua elinvoimaisuutta ja työpaikkoja Mikkeliin, mikä on ollut koko ajan Visulahden kehittämisen tavoite.

– Tällä hetkellä Visulahteen on voimassa kuusi muuta alustavaa varausta, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Hannele Hynninen kertoo. Lisäksi keskusteluja käydään useiden muiden toimijoiden kanssa.

– Uskomme Bilteman päätöksen vauhdittavan myös muiden toimijoiden päätöksiä.