Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 8.11.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 8.11. Valtuusto päätti muun muassa vuoden 2022 veroprosenteista.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 163 Itä-Suomen päihdehuollon ky:n viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen

Hyväksyttiin.

§ 164 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos 491-434-10-0/Härkäniemen tuvat

Hyväksyttiin.

§ 165 Entisen hotelli Varsavuoren kiinteistön kehittäminen: asemakaavamuutos, tontin vuokraaminen ja alueen rakentuminen

Hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto antaa luvan alueen asemakaavamuutostyön aloittamiselle sekä luvan valmistella maanvuokraussopimusta kaavoituksen valmistumisen yhteydessä.

§ 166 OOOEse Ruskij Les -yhtiön myyntilupa

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää luvan Etelä-Savon Energialle OOO Russkij Les -yhtiön myymiselle.

§ 167 Veroprosentit vuodelle 2022

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti Liisa Ahosen (kd.) kannattamana, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi päätetään 23 prosenttia. Sillä voidaan saada alijäämäiseksi suunniteltu talousarvio hieman ylijäämäiseksi. Muutosesityksen perusteena on saada kaupungin velkaantuminen loppumaan.

Tuloveroprosentista äänestettiin. Esitystä äänestivät Pöyry ja Ahonen. Päätökseksi tuli kaupunginhallituksen pohjaesitys. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen.

Vuoden 2022 veroprosentit ovat seuraavat:

– tuloveroprosentti 22,00
– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37
– vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62
– muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50
– voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10
– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00

§ 168 Valtuustoaloite: Sosiaaliset ja ympäristökriteerit käyttöön kaupungin hankinnoissa

Merkittiin tiedoksi.

§ 169 Valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien nimikkeistä ja heidän riittävästä määrästä kouluilla

Merkittiin tiedoksi.

§ 170 Valtuustoaloite Urpolan kehittämishankkeesta

Merkittiin tiedoksi.

§ 171 Valtuustoaloite mikkeliläisen kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 172 Lisämäärärahaesitys eteläisen aluekoulun kokonaiskustannukseen (lisäpykälä)

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti Liisa Ahosen (kd.) kannattamana, että koululle ei myönnetä esitettyä lisämäärärahaa, vaan hanke mukautetaan myönnettyyn määrärahaan. Muutosesityksen perusteena on kaupungin hyvin huono taloudellinen tila.

Äänestettiin. Pöyryn esitystä kannattivat Ahosen lisäksi Jenni Oksanen (kok.), Jukka Härkönen (kok.) ja Anna Reponen (liik.).

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Valtuustoaloitteet

Kati Häkkinen (kesk.): Kansainvälisen IB-luokan perustaminen ja kielten opiskeluun panostaminen. 
Kati Häkkinen (kesk.): Kaupunginjohdon ja luottamushenkilöiden tutustumiset pitäjiin ja yrityksiin.
Soile Kuitunen (sd.): Mikkelin kaupungille järjestöstrategia.
Jarno Strengell (sd.): Selvitys kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaustarpeista.