Kaupunginhallituksen päätöksiä 28.3.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 28.3.2022

§ Esityslista

§ 137 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 138 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 139 Hankekatselmus 2022

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 140 Tiilipiippu ry:n väliaikaisen hankelainan takaisinmaksuajan muutos

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Tiilipiippu ry:lle myönnetylle 17 000,00 euron väliaikaisen hankerahoituksen laina-aikaa niin, että laina tulee maksaa takaisin viimeistään 31.7.2022.

§ 141 Henkilöstökertomus 2021

Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

(Kirjoitusvirhe korjataan listatekstiin: Alkuperäinen teksti: ”Työterveyshuollon kustannukset laskivat kertomusvuonna pysyen korvauskaton sisällä.” Tekstissä virhe. Lause kuulu olla ”Työterveyshuollon kustannukset nousivat kertomusvuonna.”)

§ 142 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2021

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoitusjärjestelyistä on ohjeistettu kaupunginhallituksen jäseniä erikseen hybridikokouksena järjestetyn kokouksen johdosta.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää tilikaudelle 2021 muodostuneen 3 844 490,47 euron alijäämän käsittelyksi seuraavaa:

  • Tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja -3 927 848,84 euroa
  • Kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron lisäys 2 617 126,10 euroa
  • Kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen varausten vähennys 2 698 849,76 euroa
  • Kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron lisäys 10 821,67 euroa
  • Kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 12 456,38 euroa
  • Kirjataan tilikauden alijäämä 3 844 490,47 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi valmistelijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vt. talousjohtaja Tia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 143 Tietotilinpäätös 2021

Asia jätettiin pöydälle.

§ 144 Tiedottaminen purkamisaikomuksesta Pökkäänranta 4, 52300 Ristiina

Merkittiin tiedoksi.