Poliisi ja sairaanhoitopiirit: Sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet lisääntyneet Itä-Suomessa

Sähköpotkulautoja.

Itä-Suomen poliisi tiedottaa, että poliisi ja alueen sairaanhoitopiirit ovat selvittäneet sähköpotkulautoihin liittyviä liikennerikkomuksia ja onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat lisääntyneet ja niiden seurauksena on ollut myös aivovammoja.

Itä-Suomen poliisin ja alueen sairaanhoitopiirien selvityksen mukaan sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet ovat päivittäisiä ja painottuvat viikonloppuöihin. Erityisesti päihtyneenä ajavat nuoret aikuiset saavat sairaalahoitoa vaativia vammoja onnettomuuksista. Osa vammoista on lieviä, kuten asfaltti-ihottumaa, pieniä ruhjeita ja murtumia, mutta pahimmillaan onnettomuudet ovat johtaneet vakaviin, neurokirurgista leikkaushoitoa vaativiin aivovammoihin. 

Poliisin tietoon ja tutkintaan tulee vain murto-osa onnettomuuksista. Yleisimmät epäilyt liittyvät liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja liikennejuopumukseen moottorittomalla ajoneuvolla eli tankojuopumukseen. 

Valvonnassa poliisi kiinnittää yleensä huomiota sähköpotkulautojen käyttötapaan ja tilannenopeuteen, sekä matkustajien kuljettamiseen. Sähköpotkulautojen käyttöön liittyvät kielteiset ilmiöt näkyvät yleisimmin kaupunkien keskustoissa.

Ratkaisuja erilaisilla rajoituksilla

Poliisin mukaan valvontaa tehokkaampi keino kielteisiin ilmiöihin puuttumiseksi olisi mahdollisesti kaupunkien ja sähköpotkulautaoperaattorien välinen vuoropuhelu käyttäjien toiminnan rajoittamiseksi. Onnettomuuksien välttämiseksi sähköpotkulautojen toimintaa voisi rajoittaa pudottamalla nopeuksia yöaikaan tai rajaamalla käyttöaluetta. 

Poliisi myös muistuttaa, että sähköpotkulaudalla kulkevan tulee noudattaa samoja liikennesääntöjä kuin polkupyöräilijän. Sähköpotkulaudoilla ei liikuta jalkakäytävillä, vaan polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla. Pyörätien tai kaistan puuttuessa sähköpotkulaudalla kuljetaan ajotien oikeassa reunassa. Sähköpotkulautailijaa koskevat myös samat suojatiesäännöt, kuin pyöräilijää: suojatien saa ylittää ajaen, mutta vain taluttaessa autoilijan on annettava esteetön kulku. 

Sähköpotkulautailijan tulee kiinnittää huomiota myös seuraaviin asioihin:

  • Sopivaan tilannenopeuteen ja muuhun liikenteeseen. Nopeuden tulee pysyä aina sellaisena, että ajoneuvo on hallittavissa ja kuljettaja voi ennakoida tilanteita. 
  • Sähköpotkulautailijan tulee myös käyttää kypärää, eikä laudalla saa kyyditä muita. 
  • Sähköpotkulauta tulee pysäköidä niin, että siitä ei aiheudu haittaa muille kulkijoille. 
  • Päihtymys tai väsymys ei saa haitata sähköpotkulaudan turvallista kuljettamista. Poliisi voi sakottaa sähköpotkulautailijaa todetessaan tankojuopumuksen.