Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 21.11.2022

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 21.11.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 432 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

§ 433 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Hyväksyttiin.

§ 434 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Hyväksyttiin.

§ 435 Kaupunginvaltuuston kokouksen 26.9.2022 täytäntöönpanot

Hyväksyttiin.

§ 436 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, kevät 2023

Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat kello 17 ja kaupunginhallituksen kello 14.

Kaupunginvaltuuston kokoukset:
23.1.2023
20.2.2023
20.3.2023
24.4.2023 (varalla)
22.5.2023
12.6.2023 (tilinpäätös)

Kaupunginhallituksen kokoukset:
9.1.2023
16.1.2023
30.1.2023 (suunnittelukokous)
6.2.2023
13.2.2023
6.3.2023 (suunnittelukokous)
13.3.2023
27.3.2023 (tilinpäätös)
3.4.2023
17.4.2023
8.5.2023 (suunnittelukokous)
15.5.2023
29.5.2023
5.6.2023
19.6.2023

§ 437 Tiedonhallintapolitiikka ja tiedonhallinnan vastuiden määrittäminen

Hyväksyttiin.

Asianhallintapäällikkö Max Mustapää selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 438 Otto-oikeus/Mikkelin kaupungin maaseudun kutsujoukkoliikenne

Palvelujohtaja Linda Asikainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Keskustelun aikana Pekka Pöyry (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, ettei maaseudun kutsujoukkoliikennettä lakkauteta.

Äänestettiin. Pöyryn esitystä äänestivät Pöyryn ja Pekosen lisäksi Pirjo Siiskonen (kesk.), Soile Kuitunen (sd.), Jarno Strengell (sd.). Pohjaesitystä äänestivät Armi Salo-Oksa (kok.), Tanja Hartonen (ps.), Pirkko Valtola (kok.), Heli Kauppinen (vihr.), Jani Sensio (ps.), Eero Aho (kok.).

Pohjaesitys tuli päätökseksi. Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa Mikkelin maaseudun kutsujoukkoliikenteen järjestämisen. Väliaikaisista järjestelyistä luovutaan 30.11.2022.

Pekka Pöyry ja Petri Pekonen jättivät eriävän mielipiteen.

§ 439 Pertunmaan kunnan ilmoitus ja myyntitarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista

Merkittiin tiedoksi.

§ 440 Työterveyshuoltopalvelujen yhteiskilpailutus

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti, että Pihlajalinna Oy valitaan sopimuskumppaniksi yhteishankinnassa työterveyshuoltoon.

§ 441 Ari Liikasen nimittäminen vt. kaupunginjohtajaksi

Hyväksyttiin.

§ 442 Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus toteaa, että oikeustieteiden maisteri Janne Kinnunen ottaa vastaan Mikkelin kaupunginjohtajan viran 1.1.2023 alkaen.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että kohtaan ”Työn aloitushetkellä kaupunginjohtajan toivotaan työskentelevän erityisesti seuraavien asioiden parissa:” lisätään ”aktiivinen edunvalvonta” sekä viimeinen kohta ”elinkeinotoimen organisointi” muutetaan muotoon ”elinvoimatoiminnan organisointi”.

§ 443 Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstön ja hyvinvointialueelle siirtyvän tukipalveluhenkilöstön liikkeen luovutus Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

Hyväksyttiin.

§ 444 Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämän palauttaminen

Hyväksyttiin.

§ 445 Muutos vesiliikelaitoksen johtajan haastatteluryhmään

Perttu Noposen tilalle nimettiin Nina Jussi-Pekka. Raimo Heinäsen tilalle nimettiin Jani Sensio.

§ 446 Eron myöntäminen Soile Kuituselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 447 Eron myöntäminen Soile Kuituselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsen valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 448 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle kaupunginvaltuuston valtuutetun luottamustehtävästä

Hyväksyttiin.

§ 449 Eron myöntäminen Olli Marjalaaksolle kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 450 Kaupunginhallituksen edustaja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 2022–2025

Asia jätettiin pöydälle.

§ 451 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ohjausryhmän varajäsenen nimeäminen

Nimettiin Tanja Hartonen.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com