Ympäristöpalvelut muistuttaa käyttöveden oikeista lämpötiloista

Vesipisaroita.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut muistuttaa, että energiansäästötoimenpiteenä ei tule käyttää lämpimän käyttöveden lämpötilan alentamista, sillä se voi johtaa legionellapitoisuuden kasvuun vesijärjestelmässä.

Legionellabakteerille suotuisa lämpötila on 20–45 celsiusastetta, joten sen kasvun ehkäisemiseksi kiinteistöjen talousveden tulisi olla riittävän kylmää (alle 20 celsiusastetta) ja lämpimän käyttöveden riittävän kuumaa (vähintään 55 celsiusastetta) koko järjestelmässä.

Lisäksi pitkään käyttämättä olleissa kiinteistöissä vettä tulisi juoksuttaa ennen sen käyttämistä, jotta putkistoissa seissyt vesi vaihtuu. Lisätietoja asiasta esimerkiksi Valviran nettisivuilla.