Etelä-Savossa on selvitetty ratkaisuja ja malleja, joilla voidaan edistää kestävää liikkumista vapaa-ajan asunnolle

Näkymä Viitostielle Mikkelissä.

Suomalaisten mökit sijaitsevat usein alueilla, joille julkinen liikenne ei ulotu. Mökkimatkat taittuvatkin yleensä henkilöautoilla. Etelä-Savossa on selvitetty ratkaisuja ja malleja, joilla voidaan edistää kestävää liikkumista vapaa-ajan asunnolle. Paras kokonaisuus syntyy yhdistämällä eri keinoja.

Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaista suurin osa asuu pääkaupunkiseudulla, ja moni heistä tarvitsee autoa lähinnä mökkiseudullaan. Jos auton voisi jättää mökkipaikkakunnalle julkisen liikenteen saavutettaviin, pidemmät matkat kotoa mökkiseudulle voisi kulkea junalla tai linja-autolla. Tämä edellyttäisi muun muassa harkitusti sijoitettuja liityntäpysäköintialueita sekä niitä täydentäviä liikkumis- ja matkustajapalveluita.

– Liityntäpysäköinti lyhentäisi mökkimatkan autolla kuljettavaa osuutta ja vähentäisi päästöjä. Samalla se tukisi joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kehittämistä kaupunkien ulkopuolella sekä vaikuttaisi maaseudun asuttuna pitämiseen. Hyödyt olisivat siis ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia, sanoo ETVA-hankkeen projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä.

– Suomessa ei ole vielä kokeiltu vapaa-ajan asumiseen liittyvää liityntäpysäköintiä, ja olisikin hienoa testata mallia ensimmäisenä Etelä-Savossa. Viime vuoden lopulla toteuttamassamme mökkimatkakyselyssä 17 prosenttia vastaajista kertoi olevansa kiinnostunut ajatuksesta, Pihkala lisää.

Sähköautoille tarvitaan kattava latausverkosto ja kaasuautoille tankkauspisteitä

Ajoneuvokannan uudistuminen on keskeisessä roolissa kestävän liikkumisen edistämisessä. ETVA-hankkeen mökkimatkakyselyn mukaan 10 prosenttia vapaa-ajan asukkaista käyttää muuta kuin polttomoottoriautoa ja 38 prosenttia aikoo vaihtaa sähkö- tai kaasuautoon lähivuosina tai tulevaisuudessa.

Täyssähkö- ja hybridiautojen käytettävyys riippuu pitkälti latausmahdollisuuksista. Julkinen latausinfra on laajentunut nopeasti varsinkin taajamissa, mutta taajaman ulkopuolellekin tarvitaan riittävästi latauspisteitä. Yksityiset latauspisteet voisivat tarjota ratkaisun, jos niitä tuotaisiin laajemman käyttäjäjoukon ulottuville jakamistalouden idealla. Tämä herättää sähköautoilijoissa kiinnostusta: 17 prosenttia voisi jakaa vapaa-ajan asuntonsa latauspistettä maksua vastaan ja 40 prosenttia olisi halukkaita käyttämään naapurin latauspistettä maksua vastaan.

Myös kaasuautojen tankkausverkoston kattavuutta on vahvistettava. Etelä-Savon vapaa-ajan asukkaiden mökkimatkan varrella on monia tankkausasemia, mutta verkosto on vielä kovin harva – Etelä-Savossa kaasuauton voi tankata vain Pertunmaalla tai Mikkelissä. Mökkimatkakyselyssä kaasuauton tankkausasemaa toivottiin erityisesti Savonlinnan seudulle.

Monipuolinen keinovalikoima tukemaan kestävää liikkumista

Kestävän liikkumisen kehittäminen varmistaa osaltaan vapaa-ajan asumisen tulevaisuutta. Liityntäpysäköinti, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen sekä lataus- ja tankkausverkon kehittäminen ovat keinoja, joiden jatkokehityksessä on paljon potentiaalia. Rinnalle tarvitaan muitakin toimia, kuten lisää tietoa aiheesta ja vapaa-ajanasukkaiden kannustamista pohtimaan asioita omalla kohdallaan. Laiturilla.fi-sivustolle on koottu vapaa-ajanasukkaille keinoja, vinkkejä ja linkkejä kestävän liikkumisen lisäämiseksi.