Rahulan kylä on Etelä-Savon vuoden kylä 2023

Rahulan kylä Mikkelistä on Etelä-Savon vuoden kylä vuonna 2023. Etelä-Savon maakuntahallitus nimesi Rahulan vuoden kyläksi Järvi-Suomen Kylät ry:n esityksestä.

Järvi-Suomen Kylät ry:n perusteluissa todetaan, että Rahulan kylä on oiva esimerkki muille kylille siitä, että koulun lakkaaminen ei aina tarkoita kylän kuolemaa ja palveluiden loppumista. Puolustustaistelu kyläkoulun säilyttämiseksi yhdisti kylää ja toi uusia aktiiveja kylätoimintaan mukaan.

Entinen kyläkoulu kunnostettiin kylätaloksi ja yritystiloiksi. Liikuntasalirakennuksen hankinta kylän yrittäjien rahallisen panostuksen avulla osoitti yrittäjien ja asukkaiden sitoutumista kylän kehittämiseen. Kylä haluttiin pitää sekä elävänä että toiminnallisena. Kiinteistöt ovat mahdollistaneet uusia toimintoja ja monet näistä ovat lähteneet liikkeelle kyläläisten omasta aloitteesta.

Rahulassa eri yhdistykset ovat yhdistäneet voimansa Norolan Nuorisoseuran ja Rahulan kylätoimikunnan alle. Yhdistymisten myötä kylän toimijat on saatu koottua yhteen ja osin päällekkäisiä toimintoja on vähennetty.

Rahulan kylätoimikunta on pyrkinyt edistämään maaseutuasumista tarjoamalla palveluita – liikuntatilan, lähiliikuntapaikan, leikkipuiston, juhlatilan ja kokouspaikan – tehden alueesta hyvän ja houkuttelevan alueen lapsiperheille. Rahula rules!

Etelä-Savon maakuntaliitto on nimennyt Järvi-Suomen kylät ry:n esityksestä maakunnan vuoden kylän vuodesta 1997. Järvi-Suomen kylät esittää Etelä-Savon vuoden kylää edelleen valtakunnalliseksi vuoden kylä -ehdokkaaksi. Koittilan seutu Kangasniemeltä valittiin tänä vuonna Suomen vuoden kyläksi.

Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta. Tavoitteena on löytää esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta.