Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.3.2024

Kaupungintalon julkisivu.

§ Esityslista

§ 61 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 62 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 63 Kaupunginvaltuuston kokouksen 11.12.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 64 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.1.2024 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 65 Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 66 Tuoreruokien hankinnan tarjouspyynnön hyväksyminen

Merkittiin, että palvelujohtaja Mari Takkinen ja tuotantosuunnittelija Marja Jussi-Pekka selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että tarjouskilpailuissa otetaan huomioon valmiineiden tuotteiden kuljetukseen liittyvä ekologisuus. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tuoreruokien tarjouspyyntöluonnoksen. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa hankinnan valmisteluryhmän tekemään tarjouspyyntöön pieniä muutoksia tarvittaessa.

§ 67 Teollisten elintarvikkeiden hankinta

Merkittiin, että pöytäkirjaan lisättiin yritysvaikutusten arviointi.

Merkittiin, että palvelujohtaja Mari Takkinen ja tuotantosuunnittelija Marja Jussi-Pekka selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa eniten pisteitä sai Meira Nova Oy (95,78p.). Meira Nova Oy:n tarjouksen kokonaishinta on 870114,38 €.

Kaupunginhallitus päätti valita teollisten elintarvikkeiden toimittajaksi Meira Nova Oy:n.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 68 Tietotilinpäätös 2023

Merkittiin, että tietohallintopäällikkö Jussi Linnalla selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tietotilinpäätöksen 2023.

§ 69 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2023

Merkittiin, että vs. talousjohtaja Janne Skott selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2023 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden, Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen muutoksen sekä muut sitovien tavoitteiden muutokset esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 70 Tililuoton myöntäminen Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:
Limiittimäärä: 500 000,00 euroa
Limiittiprovisio/vuosi: 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
Velan korko: euribor 3 kk + 0,60 %

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 71 Tililuoton myöntäminen Mikalo Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää avata Mikalo Oy:lle konsernitiliratkaisuun liitetyn maksuliiketilin ja myöntää Mikalo Oy:lle konsernitiliin liitetyn tililuoton seuraavilla ehdoilla:
Limiittimäärä: 1 000 000,00 euroa
Limiittiprovisio/vuosi: 0,20 % tililuoton kokonaismäärästä
Velan korko: euribor 3 kk + 0,60 %

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan Mikalo Oy:n liittämisen konsernitilipalveluun yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n ja Mikalo Oy:n kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa liitteessä esitetyt konsernitilisopimuksen mukaiset tililuotot.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 72 Paikallinen sopimus maatalouslomittajien kilometrikorvaus

Kaupunginhallitus päätti  hyväksyä paikallisen sopimuksen voimaantulevaksi liitteen mukaisesti välittömästi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen. Paikallinen sopimus on voimassa ajalla 1.1.-31.12.2024.

§ 73 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (diaarinro 121/2024) koskien valitusta Haukivuoren Keskustien asemakaavan muutosta

Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle esityslistalla esitetyn lausunnon.

§ 74 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / Moisiontie 5-11

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti 15. kaupunginosa (Pursiala), 25. kaupunginosa (Tuukkala) ja 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamattomia osia ja asemakaavan muutosluonnoksen koskien 25. kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 34-37 sekä maantie-, katu-, virkistys- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5 – 11, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin kaupungin infra-aluepalvelut, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

§ 75 Kyyveden rantaosayleiskaavan muutos / Ylä-Salo

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Kyyveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Ylä-Salo 491-451-9-312, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 76 Asemakaavanmuutosehdotus / Porrassalmenkatu 1

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 18 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Mikkelin Yrittäjät ry, Etelä-Savon yrittäjät, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

§ 77 Muodostettavan tontin 491-28-58-1 myyminen SV Kiinteistöt Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti myydä SV Kiinteistöt Oy:lle 16 989 m2 suuruisen määräalan kiinteistöistä 491-410-1-99, 491-410-1-114 ja 491-410-3-45, joka vastaa muodostettavaa tonttia 491-28-58-1. Kauppahinta on 299 021 euroa. Muodostettavan tontin alue ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta.

Kaupunginhallitus oikeuttaa maankäyttöjohtajan valmistelemaan lopullisen kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen.