jäteved*enpuhdistamo

18.5.2021 - Uusi jätevedenpuhdistamo käynnistyi

Mikkelin uuden jäteveden puhdistamon toiminta on alkanut. Ensimmäiset jätevedet on otettu tänään 18.5.2021 sisälle uuteen jätevedenpuhdistamoon. Toiminta käynnistyy vaiheittain touko- kesäkuun aikana. Ensimmäisessä vaiheessa noin 1/3 Kenkäveronniemessä aikaisemmin käsiteltävästä jätevedestä […]

Puusilta Mikkelin Kaihulla.

3.5.2021 - Ilmasto-ohjelmaan pyydetään lausuntoja

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke on valmistellut luonnoksen Mikkelin ilmasto-ohjelmasta vuosille 2021–2031. Luonnos esiteltiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 21.4. Ohjelmaluonnos on ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti verkossa yleisesti nähtävillä (linkki Mikkelin ilmasto-ohjelman luonnokseen).  Ilmasto-ohjelmia on […]

Suojalammen ranta.

27.4.2021 - Suojalammella järjestetään asukkaiden, liikuntapalveluiden ja työpajojen yhteiset kunnostustalkoot

Hyvinvoiva asukas -hanke järjestää yhdessä Mikkelin kaupungin liikuntapalveluiden ja nuorten työpajojen kanssa talkoot Peitsarin Suojalammen uimarannalla tiistaina 4.5. kello 9–15. Toive yhteisistä kunnostustalkoista tuli Peitsarin alueen asukkailta. Talkoissa haravoidaan ja […]

Nainen Astuvansalmella, taustalla kalliota.

22.4.2021 - Saimaa Geopark sai Unesco Global Geopark -statuksen

Unescon hallintoneuvosto on myöntänyt Saimaa Geoparkille Unesco Global Geopark (UGG) -statuksen. Saimaa Geopark on Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueella sijaitseva yhdeksän jäsenkunnan muodostama yhtenäinen alue, jolla on erityistä geologista arvoa ja […]

14.4.2021 - Lokit saapuvat kaupunkiin – Ympäristöpalvelut muistuttaa kattojen ennaltaehkäisevästä häirintätoimista

Ympäristöpalvelut muistuttaa viime vuoden tapaan katoille mahdollisesti pesiytyvistä lokeista. Naurulokkien kattopesintä muodostui ajoittain piinaavaksi ongelmaksi Mikkelissä vuosina 2015 – 18. Lokit pesivät ja muodostivat pieniä yhdyskuntia ainakin kaupungin virastotalon, pääkirjaston ja keskussairaalan katoille sekä […]

Hiekkaa kadulla.

7.4.2021 - Katupölyaika on alkanut – Ilman hiukkaspitoisuudet voivat kohota kuivina päivinä

Mikkelin Porrassalmenkadun mittausasemalta saatujen tulosten mukaan vuoden 2021 ensimmäiset ilmanlaadulle annetun hiukkasraja-arvon vuorokausinumeroarvon 50 µg/m3 ylitykset sattuivat 19.3. ja 1.4. Pitoisuudet olivat 57 µg/m3 ja 55 µg/m3. Keskiviikkona 7.4. ilmanlaatu […]

Lampi.

6.4.2021 - Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma päivitetään

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on aloittanut Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyön. Uudessa suojelusuunnitelmassa huomioidaan pintavesivälitteiset ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmassa tullaan esittämään toimenpiteitä riskien minimoimiseksi. Suojelusuunnitelman päivitystyö on osa EU:n Kaakkois-Suomi–Venäjä-ohjelman […]

Ilmakuva Haukivuorelta.

17.3.2021 - Konkreettinen ilmastotyö etenee kunnissa – Avustusta myös Mikkelin seudun ympäristöpalveluille

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Rahaa jaetaan niille yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia ministeriö sai selvästi aiempia hakuja enemmän. Mikkelissä avustusta sai seudun […]

Maantieliikennettä.

25.2.2021 - Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt laskivat tavoitteiden mukaisesti

Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2019. Ennakkotiedon perusteella lasku jatkui myös seuraavana vuonna ja vuoteen 2020 asetetut tavoitteet täyttyivät.  Juuri julkaistun CO2-raportin mukaan Mikkelin päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 276,0 kt CO2 -ekv ilman teollisuutta. Asukasta kohti laskettuna päästöt olivat  5,2 t CO2 -ekv vuonna 2019.   Eniten […]

Luminen maisema.

15.1.2021 - Nuorten ilmastohuolta lievittävät tieto, osallisuuden tunne ja toiminta

Mikkeliläisistä nuorista 87 prosenttia on huolissaan ilmastonmuutoksesta. 74 prosenttia pyrkii toimimaan ympäristöystävällisemmin. Yli kaksi kolmasosaa uskoo, että voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Kuitenkin puolet kokee, ettei nuorten mielipiteitä ilmastonmuutoksesta oteta vakavasti.   Tulokset ovat Mikkelin […]