Biokaasutankkauspiste.

18.12.2020 - Metsäsairila tuottaa biojätteestä liikennepolttoainetta

Kuntatalous, kiertotalous ja ilmastonsuojelu kannustavat jätteiden lajitteluun. Jokaisen kaupunkilaisen kannattaa lajitella biojätteensä viimeistään nyt, kun se jalostetaan myytäväksi polttoaineeksi. Oikea tapa on laittaa biojätteet paperipussiin ja niille tarkoitettuun astiaan. Biohajoavia muovipusseja […]

22.5.2020 - Uusia tuloksia Likolammen ja Hanhilammen sedimenttien kemiallisesta tilasta

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet Likolammella ja Hanhilammella tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää lampien pohjasedimentin kemiallista koostumusta ja arvioida mahdollisesti pilaantuneen sedimentin aiheuttamaa riskiä Hanhikankaan pohjavesialueen pohjaveden […]

14.5.2020 - Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös vuodelta 2019

Ympäristötilinpäätös on tehty vuodesta 2005 alkaen osaksi kaupungin tilinpäätöstä. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa toimintayksiköitä koskevat ympäristötulot ja -menot sekä ympäristöinvestoinnit. Siihen on otettu Mikkelin vesiliikelaitoksen ympäristöön liittyvät lupaehdot ja […]

19.7.2019 - Mikkelistä löytyy ulkoilureittejä läheltä ja kauempaa

Mikkelissä ja lähialueella sijaitsee todella kauniita ja upeita ulkoilureittejä, jotka kaikki soveltuvat niin kesäisin lenkkeilyyn kuin talvisin hiihtämiseen. Esimerkiksi Sydänmaalta löytyy Rakokallion luonnonsuojelualue, jossa on jääkauden aikana syntynyt syvä ja […]